Thứ Bảy, Tháng Bảy 20, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Chính phủ phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 6 dự án thuộc Dự án cao tốc Bắc – Nam

ĐNA -

Chính phủ phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 6 dự án thuộc Dự án cao tốc Bắc – Nam

Cao tốc Bắc – Nam đoạn Hà Tĩnh – Hà Nội

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký các công văn 457/TTg-CN, 458/TTg-CN, 460/TTg-CN, 461/TTg-CN, 463/TTg-CN, 464/TTg-CN ngày 25/5/2022 phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 6 dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.
Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án:
1- Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.
2- Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.
3- Dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.
4- Dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.
5- Dự án thành phần đoạn Vũng Áng – Bùng thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.
6- Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Một trong những đoạn đường đang thi công trong dự án Cao tốc Bắc – Nam

PV (Nguồn VPCP)