Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

ASEAN: Cuộc họp lần thứ 47 của Hội đồng Ủy thác quỹ ASEAN

ĐNA -
Ngày 18/11/2021, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN với vai trò Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì Cuộc họp lần thứ 47 của Hội đồng Ủy thác Quỹ ASEAN (AF BOT 47) theo hình thức trực tuyến.
Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN với vai trò Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì Cuộc họp lần thứ 47 của Hội đồng Ủy thác Quỹ ASEAN (AF BOT 47) theo hình thức trực tuyến.

Cuộc họp ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động do Quỹ ASEAN tổ chức và triển khai giai đoạn tháng 5 – tháng 10/2021; thảo luận các vấn đề còn tồn tại cũng như định hướng phát triển của Quỹ ASEAN trong năm 2022, trong đó có kế hoạch tuyển dụng giám đốc điều hành Quỹ giai đoạn 2023-2026.