Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

ĐNA -

Sáng ngày 16/5/2024, tại phiên họp đầu tiên của Hội nghị Trung ương 9 khóa 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng vào Ủy viên Bộ Chính trị. Cùng ngày, Bộ Chính trị giao nhiệm vụ cho ông Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban tổ chức Trung ương kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Các ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Đỗ Văn Chiến và bà Bùi Thị Minh Hoài cũng được Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 bầu bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị.

Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Ông Lê Minh Hưng, 54 tuổi, quê huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13. Ông Hưng có hơn 20 năm gắn bó với Ngân hàng Nhà nước, bắt đầu từ vị trí chuyên viên Phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế, Vụ Quan hệ quốc tế. Ông sau đó giữ các chức Phó, Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á; Vụ phó, Vụ trưởng Hợp tác quốc tế; Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 4/2016, ông giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – trở thành người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước trẻ nhất (46 tuổi). Tháng 11/2021, ông được Bộ Chính trị phân công làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Trong Ban Bí thư khóa 13, ông Lê Minh Hưng là nhân sự thế hệ 7X duy nhất.

Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời, là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương.

Các Phó Ban Tổ chức Trung ương hiện nay gồm các ông, bà: Mai Văn Chính, Nguyễn Quang Dương, Hoàng Đăng Quang, Nguyễn Thị Thanh, Phạm Thị Thanh Trà, Phan Thăng An.

Thế Cương