Thứ Năm, Tháng Sáu 13, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Bộ Chính trị phân công ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

ĐNA -

Chiều 15/7/2022, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Hội nghị có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng đại diện các ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng  trao quyết định cho ông Trần Sỹ Thanh.

Theo Quyết định số 567/QĐ-TW ngày 14/7/2022, Bộ Chính trị quyết định ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước; điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã trao quyết định cho ông Trần Sỹ Thanh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc mừng ông Trần Sỹ Thanh

Tóm tắt quá trình công tác của ông Trần Sỹ Thanh

– 9.1991 – 3.1999: Chuyên viên Thanh tra, Phòng Kế hoạch tổng hợp, chuyên viên Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.

– 4.1999 – 12.2005 : Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tổng hợp; Phó Chánh Văn phòng; Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.

– 1.2006 – 8.2008 : Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.

– 9.2008 – 10.2010 : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

– 11.2010 – 4.2011 : Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

– 5.2011 – 5.2012 : Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

– 6.2012 – 2.2015 : Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

– 2.2015 – 10.2015 : Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

– 10.2015 – 7.2016 : Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1.2016), được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7.2016).

– 7.2016 – 12.2017 : Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Lạng Sơn.

– 12.2017 – 12.2018 : Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Lạng Sơn.

– 12.2018 – 8.2020: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (từ 1.2019), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

– 8.2020 – 4.2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (1.2021), được bầu lại làm Ủy viên Trung ương Đảng.

– 4.2021 – nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7.2021).

Trần Việt