Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Bộ Quốc phòng: Hội nghị công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng

ĐNA -

Ngày 29/7/2022, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022, với sự chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Các lĩnh vực hợp tác được mở rộng, thúc đẩy, góp phần tiếp tục triển khai hiệu quả quan hệ hợp tác với các nước sau gần hai năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Hội nghị sơ kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022,

Việc triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng ở các cấp ngày càng đi vào nền nếp. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong Quân đội cũng như với các ban, bộ, ngành, địa phương được nâng cao. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện tốt chế độ báo cáo, đánh giá, đề xuất với Bộ xử lý đúng đắn quan hệ quốc phòng với các nước, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, hiệu quả. Quan hệ hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục được củng cố, tăng cường, góp phần xây dựng lòng tin, duy trì quan hệ hữu nghị với các nước; tạo lập, giữ vững môi trường hòa bình để góp phần phát triển đất nước, tăng cường tiềm lực quốc phòng. Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham gia tổ chức tốt Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 7, Giao lưu Quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ nhất; tổ chức các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022.

Thời gian qua, Quân đội đã tích cực tham gia các hội nghị, diễn đàn quân sự, quốc phòng đa phương khu vực và quốc tế như: Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 16 (ADMM-16) và các cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ASEAN – Trung Quốc, ASEAN – Nhật Bản; Đối thoại Shangri-La lần thứ 19; Hội nghị Tư lệnh Lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 19…, góp phần tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới.

Việt Nam triển khai có hiệu quả các hoạt động trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, nhất là Lễ xuất quân Đội Công binh số 1 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Lực lượng an ninh lâm thời của Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (UNISFA) và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 sang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS).

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng 6 tháng đầu năm; đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Biểu dương, ghi nhận kết quả nổi bật của các cơ quan, đơn vị toàn quân trong công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng cần được nâng cao chất lượng, hiệu quả theo phương châm “tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến lưu ý, các cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; rà soát, triển khai hiệu quả văn bản ký kết với các đối tác cũng như những kế hoạch, chương trình hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng tâm 6 tháng cuối năm. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban, bộ, ngành, địa phương và cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài trong triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

PV/nguồn BQP