Thứ Năm, Tháng Năm 23, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Cần Thơ với tầm nhìn về một thành phố trung tâm của Nam Bộ

ĐNA -

Tin VPCP, Chiều 13/2/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng chủ trì Hội nghị Thẩm định Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch thành phố Cần Thơ, đô thị loại I trực thuộc Trung ương này sẽ được định hướng với tầm nhìn về một thành phố đáng sống ở Việt Nam, tập trung hướng tới sự phát triển cân bằng, phát huy các tiềm năng, lợi thế cho việc phát triển hài hòa theo 3 trụ cột: Kinh tế – xã hội – môi trường với chất lượng cuộc sống con người được bảo đảm.

Hội nghị Thẩm định Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Liên quan đến quy hoạch thành phố Cần Thơ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết thực tế đang có những điều kiện thuận lợi để triển khai. Chúng ta đã có Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long, Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành về giao thông, các nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về các vùng, các định hướng mới trong phát triển các ngành, chủ trương phát triển các ngành như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn…

“Riêng thành phố Cần Thơ thì đặt ra đòi hỏi cao hơn vì là trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong Quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng đều xác định Cần Thơ phải đóng vai trò, sứ mệnh mới cao hơn, trở thành trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, cực tăng trưởng của đất nước. Đồng thời, là bệ đỡ lan tỏa, thúc đẩy lôi kéo phát triển cho cả vùng”, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nhấn mạnh.

Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đến nay đã được hoàn thành theo đúng trình tự, thủ tục được pháp luật quy định, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố, nỗ lực phấn đấu của đơn vị tư vấn, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, UBND quận, huyện, sự linh động trong công tác phối hợp, tranh thủ sự hỗ trợ từ các bộ, ngành Trung ương, các địa phương lân cận trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, để có thể ngày càng hoàn thiện, nâng cao chất lượng của Quy hoạch và đưa thành phố Cần Thơ phát triển xứng tầm với nội lực và tiềm năng, tại Hội nghị, Hội đồng thẩm định đã đưa ra một số ý kiến, góp ý liên quan đến các nội dung như: Đánh giá so sánh thành phố Cần Thơ với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm; tính liên kết vùng; hệ thống hạ tầng kết nối giao thông; định hướng hình thành, xây dựng trung tâm logistics; phướng án phát triển cho các ngành, lĩnh vực quan trọng; đánh giá tác động môi trường; tổ chức không gian và phân vùng chức năng. Trên tinh thần cầu thị, quyết tâm hoàn thiện, cơ quan lập Quy hoạch tiếp tục tiếp thu, giải trình khẩn trương, trọn vẹn các đóng góp đến từ các chuyên gia và các bộ, ngành.

Những định hướng lớn của Quy hoạch
Về kinh tế, Cần Thơ định hướng trở thành trung tâm động lực của đồng bằng sông Cửu Long: Chiến lược này khẳng định Cần Thơ là một phần không thể thiếu cho sự phát triển của vùng. Thành phố Cần Thơ sẽ đảm nhiệm vai trò động lực cho sự phát triển của vùng, hợp tác và liên kết vùng, là cầu nối giữa vùng với quốc gia, quốc tế để phát triển toàn diện để trở thành trung tâm công nghiệp cao, đô thị hạt nhân của đồng bằng sông Cửu Long với kết cấu hạ tầng hiện đại, thông minh.

Về sinh thái môi trường, trở thành đô thị sinh thái sông nước, với phát triển theo hướng bảo đảm bền vững gắn với bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Biến thách thức thành cơ hội, thích ứng với biến đổi khí hậu bằng cách phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn các di tích lịch sử – văn hóa, di sản văn hóa, cảnh quan tự nhiên đặc trưng.

Về văn hoá xã hội, phát triển bảo đảm tính cân bằng trong việc phát triển văn hóa xã hội. Song song với việc phát triển kinh tế, Cần Thơ cũng chú trọng mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và an sinh xã hội của người dân. Xem con người là trung tâm của sự phát triển thông qua việc cải thiện mức sống, cải thiện chỉ số phát triển con người, cải thiện năng suất lao động, rút ngắn khoảng cách giàu – nghèo, khoảng cách thành thị và nông thôn, cải thiện tiếp cận dịch vụ tiện ích và phúc lợi xã hội.

Quy hoạch cũng đặt ra các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt 9,0%; cơ cấu kinh tế lần lượt các khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đạt 5,2%, 34,9%, 53% vào năm 2030; tăng trưởng của khu vực trong thời kỳ 2021-2025: Nông nghiệp tăng 0,7%, công nghiệp tăng 8,5%, dịch vụ tăng 9,7% và thời kỳ 2026-2030: Nông nghiệp tăng 0,6%, công nghiệp tăng 12,6 %, dịch vụ tăng 9,6%; GRDP bình quân đầu người tính theo giá hiện hành đạt 194,37 triệu VNĐ vào năm 2030, đạt mức tăng trưởng 10,5%/năm giai đoạn 2021-2030; năng suất lao động trung bình đạt 132,9 triệu đồng vào năm 2030, đạt mức tăng trưởng 6,2 %/năm giai đoạn 2021-2030; tổng vốn đầu tư giai đoạn 2021-2030 đạt 339.000 tỷ VNĐ vào năm 2030, đạt mức tăng trưởng 7,9%/năm giai đoạn 2021-2030.

Cùng với đó, Quy hoạch thành phố Cần Thơ hiện đang xác định 4 lĩnh vực trọng tâm chính để đạt được tầm nhìn và mục tiêu chính là: (1) Phát triển toàn diện các ngành và dịch vụ trong dài hạn; (2) Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng; (3) Chính sách và cơ chế ưu đãi và (4) Giữ chân và thu hút nhân tài và nâng cao kỹ năng.

Trong 63 tỉnh, thành phố, Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh đã thông qua 21 quy hoạch, trong đó 3 quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt. Như vậy, còn lại 42 quy hoạch địa phương cần thẩm định và 60 quy hoạch địa phương cần thông qua.

Minh Trung-Thanh Hùng