Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Cảnh giác đề phòng trước những lời lẽ xuyên tạc về ngày 30/4 của các thế lực thù địch

ĐNA -

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên sau gần 50 năm, vẫn còn một số tổ chức phản động, phần tử cực đoan, bất mãn chính trị vẫn cố tình xuyên tạc ngày toàn thắng 30/4/1975 ra sức kích động lòng hận thù, chia rẽ khối đại đoàn kết…

Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Hàng năm, khi người dân cả nước cùng hướng về ngày kỉ niệm 30/4/1975 – Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với lòng tự hào, niềm tin về Việt Nam thống nhất thì các phần tử phẩn động, phần tử cực đoạn chính trị lại ra sức tuyên truyền các luận điệu mang tính chất chia rẽ dân tộc, chia rẽ sự đoàn kết dân tộc… cùng với sự trợ giúp của các tổ chức phản động và chiến lược diễn biến hoà bình với tần xuất chống phá ngày càng gia tăng nhất là trên không gian mạng với mục đích kích động người dân, chia rẽ tinh thần đoàn kết dân tộc, kích động lòng thù hận của các thế hệ.

Chắc chắn trong lòng người dân Việt Nam, không ai là không biết đến các tổ chức khủng bố như Việt Tân đã tận dụng không gian mạng để tạo các luồng thông tin ngược dòng lịch sử, phủ nhận thắng lợi 30/4/1975, xuyên tạc thành tựu xây dựng, đổi mới đất nước. Chúng ra sức dùng những câu từ sáo rỗng, câu like như “30/4 là ngày quốc hận”, ”tháng tư đen” ra sức suy diễn đánh tráo bản thân của cuộc chiến bảo vệ độc lập dân tộc của nhân dân ta là “cuộc nội chiến”.  Bên cạnh đó, các trang Web cực đoan như Đài Á Châu tự do (RFA), VOA tiếng Việt thường xuyên tổ chức các bài phỏng vấn đối với các thành phần phản động, chống đối, lưu vong… để hướng dư luận, cung cấp thông tin sai lệch, phiến diện, xuyên tạc để lối kéo giới trẻ như “Người trẻ nghĩ gì về ngày 30/4”, “ Ngày 30/4, sao buồn quá”,”30/4 là một biến cố buồn…” được chúng rêu rao trên nhiều hội, nhóm nhằm làm dao động tư tưởng của thanh niên. Chúng xây dựng các trang mạng, các đường link… để lôi kéo, thăm dò ý kiến trên mạng rồi dùng các hình thức câu like để nâng khống số người tham gia tạo niềm tin cho người đọc, chúng còn giả danh người đọc và comment đưa ra những lý lẽ, quan điểm trái chiều để gây nhiễu loạn thông tin, hướng dư luận đi theo hướng tiêu cực.

Ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, đặc biệt là các trang mạng xã hội thì các thế lực phản động, cơ hội chính trị ra sức rêu rao hàng năm vào dịp 30/4/1975 đều là những luận điệu cũ kỹ, được sử dụng đi sử dụng lại qua nhiều năm nhằm gây rối, chia rẽ tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Biết không thể lôi kéo hầu hết các tầng lớp nhân dân, chúng tập trung vào một bộ phận là thanh niên còn hạn chế về nhận thức hoặc có tư tưởng bất mãn… dù có “khua môi múa mép” bao nhiêu đi nữa thì sự thật vẫn mãi là sự thật, chính nghĩa và lịch sử đã đập tan mọi âm mưu xảo quyệt của chúng.

Ngày 30/4 là ngày kỷ niệm lớn của cả nước – Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, có được thành quả này lớp lớp thế hệ cha anh không ngại hy sinh, gian khổ đoàn kết một lòng, sẵn sàng hy sinh tất cả để đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược, đập tan nguỵ quân, nguỵ quyền, thống nhất non sông thu về một mối. Chiến thắng vĩ đại 30/4/1975 đi vào lịch sử dân tộc như một chân lý sáng ngời. Đó không phải là cuộc “nội chiến” hai miền hay “chiến tranh mang tính ý thức hệ” như luận điệu xuyên tạc mà là kết quả tất yếu của cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam nhằm giành lại độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc. Chiến thắng đó mãi được ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một trong những trang sử chói lọi, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Chiến thắng 30/4/1975, Việt Nam chứng tỏ trước lịch sử và thế giới về một đất nước kiên cường, bất khuất với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Tinh thần đó được toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tiếp nối, phát huy tinh và biến thành hành động trong quá trình đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững góp phần xây dựng Việt Nam có vị thế lớn trên trường quốc tế và sẵn sàng trở đối tác chiến lược của các nước trên thế giới.

Khối đại đoàn kết toàn dân Việt Nam thường xuyên được vun đắp và phát triển. Đảng, Nhà nước, Nhân dân luôn sẵn sàng chào đón tất cả kiều bào trở về đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh. Những chuyến bay giải cứu đón kiều bào về quê tránh dịch COVID-19 thể hiện tinh thần dân tộc, tình nghĩa đồng bào được tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ khác…

các phần tử phẩn động, phần tử cực đoạn chính trị lại ra sức tuyên truyền các luận điệu mang tính chất chia rẽ dân tộc, chia rẽ sự đoàn kết dân tộc…

Thực tế đó, chân lý đó, ánh sáng đó đã vạch mặt những kẻ phản động, những kẻ chia rẽ tinh thần đoàn kết, ra sức xuyên tạc phủ nhận lịch sử, kích động hận thù, phá hoại công cuộc xây dựng đất nước của nhân dân ta. Qua đó, thấy được tư tưởng Hồ Chí Minh mãi là chân lý đúng đắn với lời dạy của Người “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”./.

Tiến Minh/Đắk Lắk