Thứ Tư, Tháng Năm 22, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Chủ tịch nước thăm và làm việc với Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an

ĐNA -

Chiều 11/7/2023, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, chúc mừng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2023). Chủ tịch nước đánh giá những năm qua, lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng an ninh chính trị nội bộ nói riêng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Toàn lực lượng đã khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, thống nhất, mưu trí, sáng tạo, hiệp đồng tác chiến với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; lập nhiều thành tích, chiến công, góp phần giữ vững môi trường an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đề cập đến bối cảnh tình hình năm 2023 và những năm tiếp theo đặt ra những yêu cầu, trách nhiệm nặng nề đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, Chủ tịch nước chỉ rõ các thế lực thù địch, phản động, các đối tượng chống đối đã và đang ráo riết thực hiện những âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước…

Hiện nay, ở trong nước, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực; an ninh văn hóa – tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế… vẫn có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng an ninh chính trị nội bộ thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Cục An ninh chính trị nội bộ làm tốt công tác tham mưu chiến lược trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân.

Cần nhận thức sâu sắc rằng công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn chặt và góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Coi trọng đánh giá, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, xác lập những điểm mới về lý luận trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giải pháp trong tình hình mới.

Nghiên cứu chỉ rõ được các nguy cơ đối với an ninh quốc gia, an ninh chính trị nội bộ và những nội dung công tác chiến lược trong thời gian tới để đề xuất bổ sung vào nghị quyết mới về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” sẽ được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét tới đây.

Cùng với đó là tập trung nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng, diễn biến tình hình từ sớm, từ xa các nguy cơ, âm mưu, hoạt động tấn công vào nội bộ để kịp thời tham mưu các cấp có chủ trương, giải pháp hiệu quả.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện, kịp thời tham mưu, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Tuyệt đối không để Đảng, Nhà nước bị động, bất ngờ về các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, an ninh quốc gia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng bức ảnh Bác Hồ với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cho Cục An ninh chính trị nội bộ Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng an ninh chính trị nội bộ cần tiếp tục xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thường xuyên, nhất là chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch tấn công trực diện, phủ định, đòi xóa bỏ chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên đầu tư về mọi mặt để xây dựng lực lượng an ninh chính trị nội bộ vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi về pháp luật, tinh thông, sắc bén về nghiệp vụ; luôn ý thức sâu sắc rằng “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” để lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng an ninh chính trị nội bộ nói riêng luôn là “thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hoàng Hạnh