Thứ Tư, Tháng Năm 22, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Đảng ủy Công an Trung ương

ĐNA -

Sáng 15/6/2023, tại hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2023, Bộ trưởng Công an Tô Lâm thông báo, Bộ Chính trị chỉ định Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương đầu tiên mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo điều lệ Đảng quy định, Đảng ủy Công an Trung ương do Bộ Chính trị chỉ định gồm một số ủy viên Trung ương công tác trong công an nhân dân; một số ủy viên Trung ương công tác ngoài công an; một số người công tác thuộc Đảng bộ Công an Trung ương. Đảng ủy Công an Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo.

Đảng ủy Công an Trung ương nghiên cứu đề xuất để Ban Chấp hành Trung ương quyết định những vấn đề về đường lối, chính sách, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lãnh đạo mọi mặt công tác trong công an.

Ông Võ Văn Thưởng 53 tuổi, quê xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ông được bầu làm Ủy viên Trung ương dự khuyết lúc 36 tuổi; Ủy viên Trung ương ba khóa 11-13; đại biểu Quốc hội ba khóa 12, 14, 15; Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa 12-13.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 (tháng 1/2016), ông Thưởng được bầu vào Bộ Chính trị, sau đó được phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng và giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tháng 2/2021, ông được Bộ Chính trị bổ nhiệm giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Ngày 2/3/2023, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.  Nghị quyết bầu Chủ tịch nước được Quốc hội thông qua với 487/488 đại biểu tán thành. Ông là Chủ tịch nước trẻ tuổi nhất khi nhậm chức.

Thế Cương