Thứ Tư, Tháng Tư 17, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Đà Nẵng: Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng lực, lợi thế cạnh tranh

ĐNA -

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Chương trình xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (được gọi chung là doanh nghiệp), và thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn.

Điện lực Đà Nẵng khẳng định sẽ cơ bản hoàn thành chuyển đổi số ngay trong năm 2022. Trong ảnh: Trung tâm điều khiển hệ thống điện Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động (từ tháng 9/2016), mang lại hiệu quả rõ nét trong quản lý vận hành hệ thống điện; là tiền đề, để Điện lực Đà Nẵng tiếp tục thực hiện các dự án lưới điện thông minh, đáp ứng tốc độ phát triển của thành phố, là nền tảng cho những ứng dụng chuyển đổi số khác. – Ảnh: T.Ngọc

Theo công văn số 112/CTr-UBND, vừa được ban hành (ngày 14/6/2022), mục đích của chương trình xác định “Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn thành phố”, nhằm đẩy nhanh việc chuyển đổi số của các doanh nghiệp, trong đó, xác định rõ “hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số là giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội thành phố”.

Thông qua chương trình hành động chuyển đổi số, các cơ quan, đơn vị chức năng có cơ sở, căn cứ để đưa ra các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố, thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực, địa phương.

Đặc biệt, có công cụ đánh giá hiệu quả quá trình triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên phạm vi toàn thành phố.

Được biết, thông qua Cổng thông tin chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp, cơ quan được giao nhiệm vụ sẽ thực hiện hướng dẫn doanh nghiệp về “Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp”, hướng dẫn khai thác, sử dụng công cụ, phần mềm hỗ trợ đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp.

Ứng dụng thanh toán số, nhiều chợ Đà Nẵng thực hiện chuyển đổi số với bước đi đầu tiên là mua bán không dùng tiền mặt. – Ảnh: T.Ngọc.

Thành phố sẽ có bộ phận chuyên trách, kịp thời thực hiện hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp để áp dụng Bộ chỉ số. Theo định kỳ, doanh nghiệp tự thực hiện đánh giá và đề nghị chuyên gia, đơn vị tư vấn hỗ trợ đánh giá xác định mức độ chuyển đổi số. Đồng thời, sẽ tự lấy chứng nhận mức độ chuyển đổi số của chính doanh nghiệp mình.

Thành phố Đà Nẵng cũng sẽ hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố triển khai chuyển đổi số, thông qua hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, tham gia các sàn thương mại điện tử, website có chức năng thương mại điện tử, kết nối, liên kết với các sàn giao dịch, kết nối cung – cầu theo từng ngành, lĩnh vực. Hỗ trợ cung cấp thông tin, kiến thức, tài liệu về chuyển đổi số doanh nghiệp; quản lý thông tin, kết quả hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp, tuyên truyền các mô hình thành công điển hình, giới thiệu các kinh nghiệm thực tiễn, đăng ký hỗ trợ trực tuyến.

Bên cạnh đó sẽ tổ chức đa dạng nhiều hoạt động tư vấn, giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, phần mềm ứng dụng chuyển đổi số để triển khai thử nghiệm, tiến tới triển khai chính thức các giải pháp nền tảng.

Về quy trình, sự hỗ trợ ngành chức của thành phố có tính đồng bộ từ khâu đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số (được xác định phù hợp theo quy mô, mức độ, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp), kết gắn với hỗ trợ tư vấn đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, mục tiêu và các điều kiện để thực hiện chuyển đổi số cho doanh nghiệp một cách có hiệu quả.

Ngày 16/6/2022 sẽ ra mắt 2 tuyến phố thanh toán không tiền mặt là đường Nguyễn Văn Linh và đường Trần Văn Trứ. Các doanh nghiệp chuyển đổi số sẽ giới thiệu giải pháp thanh toán không tiền mặt và hướng dẫn, phổ biến các quy trình quản lý, thanh toán, sử dụng ứng dụng, thiết bị đến các cơ sở kinh doanh trên 2 tuyến phố. -Ảnh: T.Ngọc

Văn phòng Chuyển đổi số thành phố sẽ là đầu mối kết nối với các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia trên địa bàn thành phố; tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

Được biết, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá xác định mức độ chuyển đổi số và hỗ trợ kinh phí tư vấn, đào tạo cho doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, và các quy định pháp luật liên quan khác.
T.Ngọc