Thứ Ba, Tháng Hai 27, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Đà Nẵng: Thúc đẩy khởi tạo hồ sơ công dân số trên diện rộng

ĐNA -

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, ông Trần Ngọc Thạch cho biết, nhằm thúc đẩy quá trình hình thành Công dân số – một hợp phần quan trọng của các lĩnh vực liên quan chuyển đổi số (Xã hội số, Kinh tế số, Chính quyền số và Công dân số); Sở vừa có công văn đề nghị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, UBND quận, huyện, phường, xã triển khai khởi tạo thêm hồ sơ công dân số trên diện rộng.

Được biết, sau thời gian sử dụng thí điểm, đến nay, nền tảng Công dân số (của thành phố Đà Nẵng) đã có hơn 240.000 tài khoản/kho dữ liệu công dân số (bao gồm kế thừa 180.000 tài khoản công dân điện tử người dân đã khai trước đây trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến).

Đà Nẵng đề ra mục tiêu xây dựng thành công Thành phố Môi trường – Thành phố Thông minh; chuyển đổi số là nền tảng quan trọng thúc đẩy các mục tiêu sớm hoàn thành. Ảnh minh họa: T.Ngọc.

Trên nền tảng Công dân số thành phố Đà Nẵng, hồ sơ công dân số được cấp duy nhất 1 QR code duy nhất theo chuẩn quốc gia (mang tính đại diện cho hồ sơ công dân số của mình), khi cần, công dân sử dụng QR code này vào các giao dịch hằng ngày.
Hồ sơ mỗi công dân số (là kho thông tin và tài liệu, dữ liệu số) do người dân khai ban đầu và tự động tích hợp, đồng bộ từ các tài liệu, dữ liệu liên quan trong quá trình người dân sử dụng dịch vụ. Người dân quản lý và sử dụng thông tin và tài liệu, dữ liệu số này để sử dụng dịch vụ tiếp theo, không phải khai báo lại hoặc không phải nộp thêm thành phần hồ sơ đã có trong kho.
Mỗi tài khoản này cũng sẽ nhận kịp thời thông tin, hướng dẫn, thông báo cụ thể, được cung cấp đa dạng dịch vụ, tiện ích từ chính quyền, từ doanh nghiệp (cung ứng dịch vụ) mà ngươi dân đang là người dùng dịch vụ (điện, nước, môi trường, y tế, bảo hiểm, giáo dục, ngân hàng,…).
“Thông tin của công dân được bảo mật theo mô hình 4 lớp do Bộ TT&TT quy định; mỗi phiên giao dịch có xác thực đăng nhập sử dụng qua OTP” – ông Trần Ngọc Thạch nhấn mạnh thêm.

Hướng dẫn sử dụng chức năng, tiện ích từ tài khoản Công dân số trên nền tảng công dân số.

Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cho biết, trong công văn vừa phát hành, Sở đã đề nghị các ban, ngành, cơ quan quản lý; cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, đơn vị cùng đồng hành triển khai, để mỗi nhân viên của mình đều đăng ký (khởi tạo) mới, hoặc cập nhận thông tin, dữ liệu hồ sơ công dân số cho mình và các thành viên gia đình mình.
Yêu cầu này cũng được đề nghị triển khai đến các đơn vị trực thuộc, các Hiệp hội, Hội; Doanh nghiệp, thuộc quản lý ngành, lĩnh vực nhằm mở rộng thêm diện khởi tạo mới hoặc cập nhận thông tin, dữ liệu hồ sơ công dân số cho nhân viên, người làm việc của mình.

Hướng dẫn (tóm tắt) cài đặt (khởi tạo) tài khoản Công dân số để khai thác ứng dụng, tiện ích.

UBND quận, huyện, phường, xã được đề nghị xúc tiến triển khai qua Tổ công nghệ số cộng đồng, bộ phận tình nguyện trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân trên địa bàn đăng ký mới hoặc cập nhận thông tin, dữ liệu hồ sơ công dân số; cũng như, hỗ trợ quá trình sử dụng trong đời sống hàng ngày. Ngoài ra, theo thẩm quyền quản lý nhà nước, UBND quận, huyện, phường, xã cũng sẽ triển khai cho các đơn vị liên quan; tổ chức Hiệp hội, Hội; doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, địa phương mình.

Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng bảo đảm thực hiện hỗ trợ cung cấp kết nối, trong sử dụng, kế thừa hồ sơ công dân số khi tổ chức, cơ quan cung cấp dịch vụ, tiện ích, thông tin cho người dân, khách hàng của mình.

Nền tảng Công dân số (của thành phố Đà Nẵng) My Portal (đăng nhập tại địa chỉ https://congdanso.danang.gov.vn hoặc https://myportal.danang.gov.vn , được tích hợp trên app DaNang Smart City). Các hướng dẫn khởi tạo hay cập nhật hồ sơ công số được hướng dẫn chi tiết qua brochure (tờ rơi) và tài liệu giới thiệu, hướng dẫn (bản in, bản điện tử).

“Chúng tôi sẽ thực hiện truyền thông rộng rãi, thường xuyên, lan tỏa các ứng dụng, tiện ích đến người dân và cộng đồng. Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố cũng theo dõi qua thống kê số liệu hằng tháng về tài khoản người dùng để có biện pháp thích hợp nhằm đem lại cho người dân, người sử dụng hồ sơ công dân số nhiều dịch vụ công thiết thực.

“Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 của UBND thành phố đã khẳng định 3 trụ cột trong chuyển đổi số của Đà Nẵng là Công dân số – Chính quyền số – Kinh tế số và Xã hội số”, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng chia sẻ./.
Trung Đức