Thứ Bảy, Tháng Bảy 20, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Đà Nẵng: Vận hành cơ sở dữ liệu không gian đô thị và quy hoạch trên hệ thống GIS

ĐNA -

Trong khuôn khổ đề án xây dựng Thành phố thông minh, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đang vận hành chạy thử cơ sở dữ liệu không gian đô thị và quy hoạch thành phố Đà Nẵng trên hệ thống GIS.

Được biết hệ thống GIS đã tích hợp trên “Cổng thông tin quy hoạch kiến trúc Thành phố Đà Nẵng” (tại địa chỉ đăng nhập) https://gisportal.danang.gov.vn/sxd/; đồng thời cũng đã được phát triển phần mềm ứng dụng trên thiết bị di dộng (Appmobile) chia sẻ thông tin không gian đô thị và quy hoạch; nền tảng đáp ứng cho ứng dụng đã được cài đặt tại UBND các quận, huyện.

Cổng thông tin quy hoạch kiến trúc Thành phố Đà Nẵng.

Thông tin quy hoạch được cung cấp trên ứng dụng “Cổng thông tin quy hoạch kiến trúc Thành phố Đà Nẵng” là thông tin không gian đô thị và quy hoạch trong hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch phân khu 1/5000, quy hoạch chung 1/10000 và thông tin kiến trúc xây dựng được phê duyệt trên địa bàn thành phố (8 quận/huyện).

Cơ sở dữ liệu không gian đô thị và quy hoạch thành phố Đà Nẵng trên hệ thống GIS cũng được công bố trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng (https://sxd.danang.gov.vn/ ).

Để khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng cơ sở dữ liệu không gian đô thị và quy hoạch thành phố Đà Nẵng trên hệ thống GIS, biết và sử dụng, đồng thời qua quá trình sử dụng có thể có ý kiến đóng góp; cơ sở dữ liệu này được khuyến khích phổ biến rộng rãi trên các trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội (nếu có) của nhiều đơn vị, tổ chức.

Trước khi báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định cho vận hành chính thức, giai đoạn vận hành kỹ thuật cũng là giai đoạn làm cơ sở đánh giá hiệu quả sử dụng, đi đến hoàn thiện cơ sở dữ liệu Không gian đô thị và Quy hoạch thành phố trên hệ thống GIS.

Khi được đưa vào vận hành chính thức, người dân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu tra cứu trực tuyến công khai trên môi trường mạng Internet, sẽ tiếp cận được thông tin thửa đất (Số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ, diện tích (m²), loại đất tại tỉnh thành, quận/huyện, phường/xã); thông tin kiến trúc (tên khu vực có công trình kiến trúc, tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng, chiều cao tầng, các quyết định khác có liên quan); thông tin quy hoạch (tên dự án, địa phương, diện tích (ha), chủ đầu tư, điều hành dự án, thời gian ban hành và nội dung các quyết định pháp lý,…).

Hỗ trợ tra cứu quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/5000).

Trong một số trường hợp, yêu cầu khai thác, cung cấp thông tin, dữ liệu không gian và đô thị được thể hiện thông qua hợp đồng, phiếu yêu cầu hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Người/tổ chức có nhu cầu được trích lục bản đồ quy hoạch chi tiết, sao thông tin chiết xuất từ cơ sở dữ liệu không gian và đô thị vào thiết bị nhớ.

Theo Quy chế “Xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu không gian và quy hoạch đô thị; chia sẻ và cung cấp thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, đối với người sử dụng đất có nhu cầu thì được cung cấp các thông tin về dữ liệu không gian và đô thị đối với thửa đất thuộc quyền sử dụng và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu có trong cơ sở dữ liệu không gian và đô thị.

Cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhu cầu khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu không gian và đô thị phục vụ quản lý Nhà nước hoặc công tác chuyên môn được cung cấp, khai thác các thông tin dữ liệu không gian và đô thị có trong bộ cơ sở dữ liệu không gian và đô thị khi có văn bản đồng ý của Giám đốc Sở Xây dựng.

Tổ chức và cá nhân khai thác thông tin, cơ sở dữ liệu không gian và đô thị phải nộp tiền sử dụng và tiền dịch vụ cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu theo quy định.
Trừ các trường hợp sau đây:

Danh mục thông tin, dữ liệu công khai có trong cơ sở dữ liệu không gian và đô thị.
Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thầm quyền xét duyệt.
Trường hợp cung cấp thông tin, dữ liệu không gian và đô thị để phục vụ cho các mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ yêu cầu trực tiếp của cơ quan có thẩm quyền hoặc trong tình trạng khẩn cấp, cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu không gian và đô thị có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan, không thu phí khai thác và sử dụng tài liệu thông tin quy hoạch.

Thông tin chi tiết tổng mặt bằng quy hoạch khu vực trung tâm Đà Nẵng

Quy chế cũng nghiêm cấm các hành vi sử dụng chung hoặc sử dụng tài khoản của người khác để truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu không gian và đô thị. Nghiêm cấm mua bán, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu trái quy định của pháp luật.

Đặc biệt, nghiêm cấm các hành vi sử dụng thông tin, dữ liệu không gian và đô thị không đúng mục đích hoặc ngoài mục đích xử lý nghiệp vụ chuyên môn được giao, vi phạm nguyên tắc bảo mật thông tin ngành trong công tác quản lý, vận hành, khai thác, chia sẻ, cung cấp và sử dụng thông tin, dữ liệu không gian và đô thị.

Theo ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, trong triển khai chuyển đổi số, địa phương có nhiều điểm mới. Đơn cử như Đà Nẵng không chỉ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, mà bắt đầu theo hướng cung cấp dịch vụ số.

Đó là các cơ quan sử dụng dữ liệu số trong cung cấp dịch vụ công; và người dân, doanh nghiệp không cần phải nộp lại một số thành phần giấy tờ như giấy đăng ký kinh doanh, hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Bên cạnh đó, ngoài kiểm soát và cung cấp trực tuyến đối với thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính (Sở, ngành; UBND quận, huyện, phường, xã); năm 2022, thành phố Đà Nẵng bắt đầu triển khai kiểm soát, ban hành bộ thủ tục các đơn vị sự nghiệp công (như cấp phép hạ bó vĩa hè, thi công nước, chặt hạ/dịch chuyển cây xanh, đấu nối điện chiếu sáng,…) và sẽ sớm triển khai cung cấp trực tuyến.
Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu năm 2022 là 30% dịch vụ đơn vị sự nghiệp công được kiểm soát, ban hành bộ thủ tục và cung cấp trực tuyến./.
Trung Đức