Thứ Bảy, Tháng Năm 18, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Đà Nẵng: Xử lý vi phạm trang mạng xã hội Facebooker Dương Thị Hằng Nga

ĐNA -

ASEAN News – Ngày 8/12/2021, Sở TTTT thành phố Đà Nẵng ra thông báo số 3676/STTTT-TTBCXB Về việc thông tin liên quan vụ việc xử lý trang mạng xã hội Facebook ” Dương Hằng Nga”

Nội dung thông báo như sau:

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử, qua theo dõi và  rà soát các trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng nhận thấy trên trang mạng xã hội Facebook  “Dương Hằng Nga”: https://www.facebook.com/hangnga.duong.792 đang đăng  tải các nội dung liên quan đến việc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà  Nẵng xử lý vi phạm liên quan việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet  và thông tin trên mạng đối với chủ sở hữu Facebook “Dương Hằng Nga” là bà  Dương Thị Hằng Nga, đang được dư luận quan tâm. Nhằm cung cấp thông tin  liên quan về vụ việc, Sở Thông tin và Truyền thông kính gửi các cơ quan báo chí một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Ngày 07/10/2021, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành  Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 40/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi  phạm hành chính đối với bà Dương Thị Hằng Nga với số tiền là 10 triệu đồng và  buộc gỡ 05 bài viết nói về bà Nguyễn Thị Thúy Hồng và bà Trương Thị Ngọc  Lan trên tài khoản Facebook cá nhân “Dương Hằng Nga” do bà làm chủ sở hữu. Đường dẫn thông tin công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của bà  Dương Thị Hằng Nga: https://tttt.danang.gov.vn/web/guest/-/quyet- 

%C4%91inh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ba-duong-thi-hang-nga 2. Đến thời điểm hiện nay đã quá hạn, bà Dương Thị Hằng Nga không tự nguyện chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 40/QĐ-XPVPHC ngày 07/10/2021. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã gửi Công văn số 44/Ttra ngày 06/12/2021 đến cơ quan công tác của bà Dương Thị Hằng Nga  (Tạp chí điện tử Thương hiệu và Sản phẩm) đề nghị cung cấp thông tin theo quy  định để tiến hành cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. 

3. Liên quan việc trả lời đơn khiếu nại của bà Dương Thị Hằng Nga,  Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 44/QĐ TTra ngày 26/11/2021 về việc giải quyết khiếu nại của bà Dương Thị Hằng Nga  đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 40/QĐ-XPVPHC ngày  07/10/2021 của Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng. Đường dẫn thông tin liên quan vụ việc:

https://tttt.danang.gov.vn/web/guest/-/ket-qua-giai-quyet-khieu-nai-lan- %C4%91au-cua-cong-dan-duong-thi-hang-nga 

4. Hiện nay, trang Facebook cá nhân “Dương Hằng Nga” tiếp tục đăng tải  các thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân với nội dung xuyên tạc, bịa đặt. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ theo dõi, tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của  pháp luật để đảm bảo quyền lợi của tổ chức và cá nhân.

 

Link đính kèm

3676.STTTT.TTBCXB.signed.signed

PV ASEAN newsTheo (Sở TTTT Đà Nẵng).