Thứ Năm, Tháng Năm 23, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Đẩy mạnh chuyển đổi số là khẳng định quyết tâm chính trị của lực lượng Công an Nhân dân

ĐNA -

Nhân ngày chuyển đổi số Quốc gia (10/10), ngày 10/10/2022, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số ngành công an nhân dân lần thứ nhất năm 2022 và công bố Ngày Chuyển đổi số ngành công an.

Chương trình Ngày chuyển đổi số quốc gia 2022

Tới dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam – Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Chí Dũng – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Đào Ngọc Dung – Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; đồng chí Huỳnh Thành Đạt – Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã chính thức công bố Ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày chuyển đổi số Công an nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là sự kiện khẳng định quyết tâm chính trị của lực lượng công an nhân dân – một trong những lực lượng tiên phong đi đầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, đồng thời truyền tải thông điệp đổi mới, sáng tạo, đột phá trong thực hiện công cuộc chuyển đổi số ngành công an, góp phần chuyển đổi số quốc gia. Hiện thực hóa các chủ trương của Đảng, Chính phủ lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số Quốc gia nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thủ tướng cho rằng, quá trình chuyển đổi bao giờ cũng rất khó khăn và chuyển đổi số thì càng khó khăn hơn, vì đây là phương thức phát triển mới, là vấn đề chưa có tiền lệ, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Thời gian qua, Bộ Công an đã quyết liệt hành động, khẳng định vai trò tiên phong, nòng cốt và quyết tâm chính trị trong quá trình chuyển đổi số công tác quản lý dân cư, đặc biệt thể hiện qua việc triển khai “Đề án 06”, một nhiệm vụ quan trọng, phức tạp, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả phục vụ chuyển đổi số quốc gia, phục vụ nhân dân, nhưng cũng là nhiệm vụ rất khó.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương, với sự chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vất vả, nỗ lực hết mình phục vụ nhân dân của lực lượng công an nhân dân thời gian qua; góp phần nâng cao vị thế, vai trò của lực lượng công an nhân dân anh hùng trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công cuộc chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số của ngành công an còn có những hạn chế và đối mặt với khó khăn, thách thức. Công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện môi trường pháp lý phải đẩy mạnh hơn nữa. Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương còn có vướng mắc, chưa hiệu quả, chưa hình thành một hệ thống liên thông, thông suốt. Việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến tuy có nhiều chuyển biến nhưng tỉ lệ người sử dụng chưa nhiều, cần thúc đẩy hơn nữa.

Thủ tướng cũng cho rằng, an toàn, an ninh mạng nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao diễn biến ngày càng phức tạp. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu còn nhiều hạn chế.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số ngành công an nhân dân lần thứ nhất năm 2022

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, chưa từng có tiền lệ và khó dự báo, cùng với sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đặt ra nhiều thách thức đối với lực lượng công an. Trong khi đó, triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia là công việc rất lớn, rất chiến lược, nhưng phải bắt đầu bằng những hành động cụ thể, mục tiêu cụ thể, làm việc nào dứt điểm việc đó.

Việc ngành công an tổ chức Hội nghị về chuyển đổi số hôm nay mới chỉ là những bước đầu, còn rất nhiều việc phải làm phía trước. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an cần thống nhất nhận thức, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện tốt vai trò thường trực trong tổ chức triển khai Đề án 06 của Chính phủ, trọng tâm là ứng dụng hiệu quả hệ thống định danh và xác thực điện tử để khai thác thông tin của chủ thể danh tính điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; phục vụ các dịch vụ định danh và xác thực điện tử cho cơ quan Nhà nước và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan; đẩy nhanh quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo hướng đơn giản, thuận lợi, giảm phiền hà cho người dân, qua đó giúp người dân, doanh nghiệp thấy được những lợi ích thiết thực của Đề án 06, góp phần quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, hướng tới xây dựng kinh tế số, xã hội số, quản trị thông minh.

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận và tham gia. Thủ tướng lưu ý, các dịch vụ hành chính công của ngành công an là những dịch vụ rất gần gũi, sát thực với người dân, số lượng thực hiện lớn, nên Bộ Công an cần phát huy tính tiên phong để tạo sức lan tỏa lớn. Việc thực hiện thủ tục trên môi trường số vừa thúc đẩy sự phát triển, vừa hạn chế tiêu cực, tham nhũng, phiền hà, sách nhiễu với người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan các sản phẩm trưng bày công nghệ chuyển đổi số.

Thủ tướng giao Bộ Công an phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ về quy mô, quy trình thủ tục xây dựng Trung tâm dữ liệu lớn quốc gia bảo đảm kịp thời, hiệu quả theo quy định của pháp luật; bảo đảm tuyệt đối an ninh mạng, an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin các bộ, ban, ngành, địa phương, nhất là các hệ thống kết nối phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Thứ hai, nghiên cứu ứng dụng công nghệ số và các sản phẩm của cuộc Cách mạng khoa học lần thứ 4 trong công tác nghiệp vụ ngành công an nhằm bảo đảm các yêu cầu phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo điều hành của lực lượng công an với các trung tâm chỉ huy, chỉ đạo, xử lý điều hành thông tin đa nhiệm; hỗ trợ chỉ huy và triển khai công tác nghiệp vụ, giữ gìn an ninh trật tự và đấu tranh phòng, chống tội phạm của ngành công an một cách tổng thể; đáp ứng yêu cầu quản trị xã hội bằng công nghệ số theo chức năng quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an.

Thứ ba, ngành công an cần nghiên cứu, có các cơ chế, chính sách ưu tiên phù hợp để thu hút chuyên gia, nhân lực chất lượng cao về khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào phục vụ trong ngành công an. Đồng thời, tích cực học hỏi kinh nghiệm từ thành công của các quốc gia tiên tiến để thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số ngành công an, tạo sự lan tỏa góp phần xây dựng Chính phủ số, công dân số, nền kinh tế số, xã hội số.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu và kết luận Hội nghị

Thủ tướng tin tưởng rằng những nỗ lực, đổi mới, quyết tâm của Bộ Công an trong chuyển đổi số quốc gia sẽ được hưởng ứng, đón nhận một cách tích cực từ các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân; các chiến sĩ công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, vượt qua khó khăn, thách thức để trở thành người chiến sĩ xung kích trên mặt trận chuyển đổi số; tiếp tục nêu cao và làm tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân anh hùng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Bảo Anh