Thứ Tư, Tháng Tư 17, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Hà Nội: Kiên quyết thu hồi các dự án không đủ điều kiện hoặc vi phạm quy định

ĐNA -

Chiều 30/8/2023, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về kiến nghị xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn quận Thanh Xuân. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu tập trung hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa dự án vào hoạt động; đồng thời kiên quyết thu hồi các dự án không đủ điều kiện hoặc vi phạm quy định.

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về kiến nghị xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết, quận đã tổng hợp 26 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn. Trong đó có 20 dự án mà quận đã tổng hợp tại các báo cáo trước đây.

Cụ thể, 11 dự án chưa có quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 4 dự án đã giải phóng mặt bằng xong, đang xây dựng công trình hoặc đã xây dựng một phần nhưng đến nay chủ đầu tư đang ngừng thực hiện dự án; 3 dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng; 2 dự án có vi phạm khác.

Quận Thanh Xuân cũng bổ sung 6 dự án và kiến nghị xử lý, bao gồm: 3 dự án đã thực hiện xong hoặc điều chỉnh sang dự án mới (kiến nghị đưa ra khỏi danh sách dự án chậm triển khai); 1 dự án đã có quyết định chấm dứt hoạt động dự án (kiến nghị đưa ra khỏi danh sách dự án chậm triển khai); 2 dự án đã có quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng của UBND thành phố (đề nghị chủ đầu tư tích cực triển khai thực hiện; nếu hết thời gian gia hạn sử dụng đất mà chưa triển khai thực hiện thì đề nghị thu hồi đất).

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện thường xuyên, liên tục việc rà soát, kiểm tra, giám sát, xử lý các dự án chậm triển khai để bảo đảm hiệu quả sử dụng đất.

Sau khi nghe báo cáo thêm và những kiến nghị, đề xuất, phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện bảo đảm tính chính xác, đầy đủ hồ sơ pháp lý, tính khả thi và tuân thủ các quy định của pháp luật trong xử lý các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tập trung hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để sớm đưa dự án vào hoạt động; đồng thời kiên quyết thu hồi các dự án không đủ điều kiện hoặc vi phạm quy định.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành thực hiện thường xuyên, liên tục việc rà soát, kiểm tra, giám sát, xử lý các dự án có sử dụng đất chậm triển khai để bảo đảm hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy công tác đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của TP.Hà Nội.

Hoàng Hạnh