Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Hà Nội: Ông Trần Sỹ Thanh trúng cử chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố.

ĐNA -

Chiều 22/7/2022, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Sỹ Thanh tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; các lãnh đạo UBND TP; sở, ban, ngành của TP, các đại biểu HĐND TP…

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: Thực hiện chủ trương về công tác nhân sự chủ chốt của Thành phố Hà Nội, vừa qua, Bộ Chính trị đã có Quyết định về việc điều động, phân công, giới thiệu nhân sự chức danh Phó Bí thư Thành ủy để bầu Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã họp và ban hành Nghị quyết về công tác cán bộ. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các Nghị định của Chính phủ; Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, Thường trực HĐND TP quyết định triệu tập kỳ họp chuyên đề – kỳ họp thứ 8 để thực hiện công tác nhân sự, bầu cử chức danh Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Với ý nghĩa quan trọng của kỳ họp, thay mặt Chủ tọa, Chủ tịch HĐND TP đề nghị các vị đại biểu HĐND TP nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn, bầu cử chức danh Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 để cùng tập thể UBND Thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Thành phố, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Sau đó, HĐND thực hiện quy trình bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. đồng chí Trần Sỹ Thanh trúng cử làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% đại biểu có mặt tán thành,

UBND TP Hà Nội hiện có 6 Phó chủ tịch gồm các ông: Lê Hồng Sơn (58 tuổi), Dương Đức Tuấn (55 tuổi), Nguyễn Trọng Đông (53 tuổi), Nguyễn Mạnh Quyền (47 tuổi), Hà Minh Hải (53 tuổi) và Chử Xuân Dũng (49 tuổi). Ngoại trừ ông Lê Hồng Sơn, nguyên Thứ trưởng Tư pháp, được luân chuyển làm Phó chủ tịch TP Hà Nội từ năm 2014, 5 Phó chủ tịch còn lại đều được bầu cuối năm 2020.

Tiến Chí