Thứ Tư, Tháng Năm 22, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Hà Nội: Triển khai thực chất, hiệu quả để người dân hưởng lợi từ dịch vụ công

ĐNA -

Chiều 30/8/2022, Ban Chỉ đạo Đề án 06 TP Hà Nội (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư; định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030) tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn 3 quy trình dịch vụ công Đăng ký khai sinh – Đăng ký kết hôn – Đăng ký khai tử trên Cổng Dịch vụ công, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chia sẻ, 3 dịch vụ công: Đăng ký khai sinh – Đăng ký kết hôn – Đăng ký khai tử là các dịch vụ vô cùng thiết yếu mà Hà Nội được Trung ương chọn làm điểm, vì vậy cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, làm thực chất, hiệu quả, để người dân được hưởng lợi ích từ các dịch vụ công này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 06 chia sẻ, thời gian qua, ngành Tư pháp thành phố đã có nhiều cải tiến để đưa 3 dịch vụ công: Đăng ký khai sinh – Đăng ký kết hôn – Đăng ký khai tử đi vào cuộc sống. Đây là các dịch vụ vô cùng thiết yếu, gắn bó suốt cuộc đời người dân. Hà Nội được Trung ương chọn làm điểm, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trách nhiệm rất cao, nên phải đẩy mạnh tuyên truyền, làm thực chất, hiệu quả, để người dân được hưởng lợi ích từ Đề án 06.

Để triển khai nghiêm túc, hiệu quả 3 quy trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị các quận, huyện, thị xã phải tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ điện tử trên Cổng Dịch vụ công, “một cửa điện tử” theo quy trình do UBND thành phố ban hành.

“Đây là việc khó, việc mới, do đó, lãnh đạo cấp quận, cấp xã phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo; vừa làm, vừa hoàn thiện việc thực hiện 3 quy trình. Dữ liệu dân cư, dữ liệu hộ tịch phải được đảm bảo an toàn”, đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị chỉ đạo công chức trên địa bàn gương mẫu sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận phản ánh của công dân trong sử dụng dịch vụ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn mong muốn lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn đánh giá toàn diện về quy trình, nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị để có giải pháp thực hiện đạt hiệu quả; chỉ đạo công chức trên địa bàn gương mẫu sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận phản ánh của công dân trong sử dụng dịch vụ công, tập hợp, kiến nghị, đề xuất điều chỉnh về quy trình, thủ tục.

Đồng chí Lê Hồng Sơn yêu cầu Sở Tư pháp tích cực phối hợp với các đơn vị tập huấn nghiệp vụ cho công chức UBND cấp xã, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện 3 quy trình. Định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, Bộ Tư pháp về tình hình, kết quả thực hiện.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư; định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, UBND TP đã có Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 ban hành Quy trình: Đăng ký khai sinh, Đăng ký kết hôn, Đăng ký khai tử trên Cổng Dịch vụ công, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ sử dụng đối với hệ thống thông tin “một cửa điện tử” có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hướng dẫn sử dụng đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Công Hoàng