Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Hai tân Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

ĐNA -

ĐNA- Bà Trần Thị Hiền và ông Hoàng Trọng Hưng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 được bầu làm Phó chủ nhiệm Ủy ban.

Bà Trần Thị Hiền và ông Hoàng Trọng Hưng là 2 trong số 19 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa XIII (đầu năm 2021). Trước khi được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bà Hiền giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ông Hoàng Trọng Hưng là Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương.

Bà Trần Thị Hiền, Tân Phó Chủ nhiệm UBKTTW,

Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện có 21 thành viên, do ông Trần Cẩm Tú làm Chủ nhiệm. Bảy phó chủ nhiệm là các ông Trần Văn Rón (Phó chủ nhiệm thường trực), Trần Tiến Hưng, Hoàng Văn Trà, Nghiêm Phú Cường, Nguyễn Minh Quang, Hoàng Trọng Hưng và bà Trần Thị Hiền.

Ông Hoàng Trọng Hưng, Tân Phó Chủ nhiệm UBKTTW

Năm ngày trước, hội nghị Trung ương bất thường đã bầu bổ sung ba ủy viên cho Ủy ban gồm ông Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Địa bàn I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình; Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Đảng. Ủy ban có nhiệm vụ tham mưu, giúp Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

The Cuong