Thứ Sáu, Tháng Năm 17, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Hoàn thiện công tác phân tích rủi ro trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, bánh kẹo

ĐNA -

Công tác quản trị rủi ro là một trong những lĩnh vực quản trị chủ yếu của doanh nghiệp là chìa khóa để dẫn tới thành công. Đặc biệt, với công ty chuyên về hoạt động bán hàng, dịch vụ về các sản phẩm tiêu dùng, ăn uống. Hiện nay, trên thị trường Việt Nam, các sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc xuất hiện rất nhiều và với mức giá thấp hơn, nhu cầu mặt hàng khá biến động và phức tạp đòi hỏi các doanh nghiệp trong ngành phải có những nghiên cứu sát thực và những biện pháp phòng ngừa kiểm soát rủi ro hiệu quả.

Hình minh họa

Hiện nay, bối ảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển cùng với sự hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế, những tác động của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0. Môi trường kinh doanh được mở rộng thì rủi ro cũng xuất hiện ngày càng nhiều, đa dạng và khó đối phó. Trong thực tế cho thấy, quá trình hoạt động kinh doanh, hầu hết các doanh nghiệp phải đối mặt với rất nhiều loại rủi ro. Những rủi ro khác nhau sẽ có mức độ tác động khác nhau đến doanh nghiệp. Có những rủi ro tác động không lớn, nhưng cũng có những loại rủi ro một khi đã xảy ra sẽ tác động rất lớn, thậm chí có khi ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của một doanh nghiệp. Do đó việc nhận dạng, xác định đúng các loại rủi ro mà doanh nghiệp đang gặp phải, cũng như mức độ ảnh hưởng của nó, từ đó tìm ra được các biện pháp phòng tránh những tổn thất mà rủi ro mang lại là một việc làm hết sức quan trọng của bất kì doanh nghiệp nào.

Theo PGS.TS. Trần Hùng (2017), công tác quản trị rủi ro là một trong những lĩnh vực quản trị chủ yếu của doanh nghiệp là chìa khóa để dẫn tới thành công. Đặc biệt, với công ty chuyên về hoạt đông bán hàng, dịch vụ về các sản phẩm tiêu dùng, ăn uống. Hiện nay, trên thị trường Việt Nam, các sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc xuất hiện rất nhiều và với mức giá thấp hơn, nhu cầu mặt hàng khá biến động và phức tạp đòi hỏi các doanh nghiệp trong ngành phải có những nghiên cứu sát thực và những biện pháp phòng ngừa kiểm soát rủi ro hiệu quả.

Cùng với quản trị chiến lược và quản trị hoạt động, quản trị rủi ro ngày nay được coi là chức năng tất yếu của của quản trị tổ chức/doanh nghiệp, với các vai trò cơ bản:
Thứ nhất, nhận dạng và giảm thiểu, triệt tiêu những nguyên nhân gây ra rủi ro trong hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp; tạo dựng môi trường bên trong và môi trường bên ngoài an toàn cho tổ chức/doanh nghiệp.

Thứ hai, hạn chế, xử lý tốt nhất các tổn thất và những hậu quả không mong muốn khi rủi ro xảy ra, giúp tổ chức/doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi, ổn định và phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu quả kinh doanh.

Thứ ba, tạo điều kiện cho tổ chức/doanh nghiệp thực hiện tốt nhất các mục tiêu đề ra, tổ chức khai triển các chiến lược hoạt động của tổ chức, chiến lược và chính sách kinh doanh của doanh nghiệp .

Thứ tư, tận dụng các cơ hội kinh doanh, biến “cái rủi” thành “cái may” nhằm sử dụng tối ưu các nguồn lực của tổ chức/doanh nghiệp trong các hoạt động trong kinh doanh.

Phân tích rủi ro và các yếu tố tác động
Phân tích rủi ro:
Phân tích rủi ro là quá trình nghiên cứu những hiểm họa, xác định những nguyên nhân gây ra rủi ro và phân tích những tổn thất (Nguyễn Dương, 2005).

Phân tích hiểm họa là phân tích các điều kiện, các yếu tố tạo ra hoặc tăng các khả năng tổn thất, các yếu tố này là những yếu tố đã gây ra tổn thất hoặc có thể gây ra tổn thất. Để phân tích các hiểm họa, yếu tố tạo ra các rủi ro, có thể sử dụng phương pháp điều tra bằng các mẫu điều tra khác nhau, tùy thuộc vào từng tình huống của các đối tượng rủi ro hoặc thông qua quá trình kiểm soát trước, kiểm soát trong và kiểm soát sau để phát hiện mối hiểm họa.

Phân tích nguyên nhân rủi ro là việc phân tích được yếu tố trực tiếp gây nên rủi ro, đây là công việc phức tạp vì không phải mỗi rủi ro chỉ là do một nguyên nhân gây nên mà thường do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân trực tiếp nguyên nhân gián tiếp, nguyên nhân gần, nguyên nhân xa…theo lý thuyết DOMINO của H.W, Henrich để tìm ra biện pháp phòng ngừa hiệu quả thì cần phân tích rủi ro, tìm ra các nguyên nhân, thay đổi chúng, từ đó sẽ phòng ngừa được rủi ro.

Phân tích tổn thất có hai trường hợp rủi ro và tổn thất đã xảy ra và rủi ro và tổn thất chưa xảy ra. Mục đích của phân tích tổn thất là xác định được khả năng tổn thất của rủi ro. Trong đó, khả năng tổn thất là chỉ số biểu hiện số tổn thất trong một số trường hợp nhất định. Thông thường chỉ số này có hai cách biểu hiện: nếu tính theo giá trị thì gọi là mức độ tổn thất còn nếu tính theo số lượng thì gọi là tần số tổn thất (Nguyễn Quan Thu, 2008).

Như vậy, phân tích rủi ro là công việc hết sức quan trọng cần phải được thực hiện một cách  nghiêm túc, cẩn thận và chi tiết. Đây sẽ là căn cứ để tránh việc lặp lại những rủi ro và tổn thất.

Nguyên tắc quản trị rủi ro trong doanh nghiệp:
Nguyên tắc 1: Không chấp nhận các rủi ro không cần thiết, chấp nhận rủi ro khi lợi ích lớn hơn chi phí: Quan điểm hiện đại về rủi ro cho rằng, trong rủi ro có thể tiềm ẩn các cơ hội, nếu rủi ro không xảy ra thì cơ hội thu lợi xuất hiện. Chính vì vậy, nhiều nhà kinh doanh, đặc biệt những người có thái độ chấp nhận rủi ro có xu hướng chấp nhận một số rủi ro nhất định, đặc biệt là những rủi ro suy đoán. Xét trên góc độ tác động của rủi ro đến nguồn lực thì việc chấp nhận rủi ro phải hợp pháp và phù hợp với chuẩn mực đạo đức. Vì vậy, không phải rủi ro nào cũng nên chấp nhận.

Nguyên tắc 2: Ra quyết định quản trị rủi ro ở cấp thích hợp: Quản trị rủi ro là công việc của tất cả các cấp quản trị, của tất cả các nhà quản trị. Tuy nhiên, những quyết định liên quan đến quản trị rủi ro cần đưa ra bởi những cấp quản trị thích hợp. Chẳng hạn, đối với cấp quản trị chiến lược thì quản trị rủi ro tập trung vào xác định và phân tích các biến số bất định có thể xảy ra trong tương lai của doanh nghiệp, đặc biệt là việc phân tích môi trường chiến lược. Trong khi đó, hoạt động kiểm soát rủi ro và một số hoạt động liên quan đến tài trợ rủi ro là nhiệm vụ chủ yếu của các nhà quản trị cấp thấp hơn.

Nguyên tắc 3: Kết hợp quản trị rủi ro vào hoạch định và vận hành ở các cấp: Quản trị rủi ro không phải là một lĩnh vực độc lập với các lĩnh vực quản trị khác trong doanh nghiệp. Nhiều rủi ro có nguồn gốc từ môi trường bên ngoài, bao gồm các rủi ro cơ hội và rủi ro sự cố. Vì vậy, để phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trước hết, các nhà quản trị phải làm tốt khâu hoạch định.

Quan điểm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro
Quan điểm 1: “Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro dựa trên nguyên tắc hướng vào mục tiêu”.
Mục tiêu của hoạt động quản trị rủi ro trong công ty đó chính là giảm chi phí, nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Bất cứ một rủi ro nào dù là nhỏ nhất xảy ra với công ty cũng để lại những hậu quả nhất định, phát sinh một khoản chi phí tồn tại dưới hai dạng bao gồm chi phí thực tế: Thiệt hại mất mát về vật chất, chi phí khắc phục rủi ro, chi phí mua bảo hiểm,… và những chi phí thuộc về cơ hội: Mất thời cơ kinh doanh, giảm thiểu uy tín, tổn thất về mặt tinh thần của khách hàng. Nếu như công tác quản trị rủi ro của doanh nghiệp gắn với mục tiêu cụ thể của công ty thì những chi phí cho công tác quản trị rủi ro có thể giảm đi, nâng cao được hiệu quả kinh doanh, tạo được động lực cho công ty thực hiện những mục tiêu đã đề ra (Ngô Quang Xuân, 2008). Viêc hạn chế những rủi ro ngay từ mục tiêu chính là chìa khóa để các công ty TNHH có thể cạnh tranh với các công ty lớn trong ngành phân phối thực phẩm, bánh kẹo.

Quan điểm 2: “Công tác quản trị rủi ro phải mang tính chủ động, tích cực”.
Bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trên thị trường đều có thể gặp phải rất nhiều rủi ro bắt nguồn từ rất nhiều nguồn khác nhau như: Rủi ro từ khách hàng, rủi ro đối thủ cạnh tranh, rủi ro từ nhà cung cấp, rủi ro nhân lực, rủi ro từ các điều kiện tự nhiên, rủi ro từ điều kiện kinh tế – xã hội,… Nhận thức được điều này, các công ty cần luôn đề cao công tác quản trị rủi ro và công ty thực hiện quản trị rủi ro theo quan điểm: Quản trị rủi ro phải mang tính chủ động, tích cực. Điều này được thể hiện qua quy trình quản trị rủi ro tại công ty.

Công tác nhận dạng và phân tích các rủi ro được các phòng ban chức năng trong công ty chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng của mình đồng thời quản lý các rủi ro mà phòng ban đó gặp phải. Công ty luôn chủ động trong việc nghiên cứu khách hàng và các đối thủ cạnh tranh để có thể nhận biết một cách nhanh nhất các rủi ro có thể xảy ra. Từ đó, ban lãnh đạo sẽ nghiên cứu đưa ra các phương án đối với rủi ro một cách  thích hợp, đảm bảo hiệu quả của công tác quản trị rủi ro cũng như hiệu quả hoạt động của công ty.

Quan điểm 3: “Thực hiện công tác quản trị rủi ro với phong cách chuyên nghiệp và căn bản”.
Để thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro và đạt hiệu quả cao thì cần phải có một đội ngũ cán bộ nhân viên có kiến thức chuyên môn và có kỹ năng về quản trị rủi ro. Nếu chỉ nhận dạng rủi ro, phân tích rủi ro bằng sự phán đoán và kinh nghiệm thì rất dễ gây sự thiếu sót hoặc đánh giá, phân tích sai về các mối hiểm họa, dẫn đến các biện pháp phồng ngừa đề xuất không hợp lý gây tổn thất lớn khi rủi ro xảy ra không đúng với dự báo. Ngoài ra, với sự phát triển của xã hội thì kèm theo đó là sự hình thành các mối nguy hiểm và hiểm họa mới, điều này không thể dùng kinh nghiệm và phán đoán mà có thể tìm được. Do vậy, cần thiết phải có đội ngũ cán bộ nhân viên có kiến thức chuyên sâu để có thể nhận dạng và phân tích chính xác các rủi ro tiềm ẩn.

Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại các công ty TNHH trong lĩnh vực thực phẩm, bánh kẹo
Hoàn thiện công tác nhận dạng rủi ro
Dựa vào thực trạng công tác nhận dạng rủi ro tại công ty và theo quan điểm công tác quản trị rủi ro phải mang tính chủ động, tích cực thì ta cần phải đưa ra giải pháp để hoàn thiện công tác nhận dạng rủi ro tốt hơn. Do nhận dạng rủi ro là bước đầu tiên rất quan trọng trong quá trình quản trị rủi ro. Khi nhận dạng rủi ro đúng giúp công ty có thể biết được các rủi ro mà công ty gặp phải từ đó có biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro và hạn chế được tổn thất của công ty. Để làm được điều đó công ty cần:

Xác định danh sách các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh của công ty cụ thể, rõ ràng cho từng nhóm một cách thường xuyên, liên tục và căn cứ trên các cơ sở khoa học hạn chế sai số ở mức thấp nhất.

Cập nhật các loại rủi ro thường xuyên, chính xác để đánh giá được sức ảnh hưởng của nó tới hoạt động kinh doanh của công ty. Có thể lập phiếu điều tra và câu hỏi chuyên sâu về các loại rủi ro (như phiếu điều tra và câu hỏi phỏng vấn) để tham khảo ý kiến từ các ban lãnh đạo đến nhân viên về tầm quan trọng của các loại rủi ro đến quản trị rủi ro cũng như mức ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty từ đó cũng đánh giá được sự quan tâm của các ban lãnh đạo cũng như nhân viên đến hoạt động quản trị rủi ro của công ty. Huy động thêm nhân lực, lập tổ giám sát để nhận dạng rủi ro được tốt hơn.Việc nhận dạng các rủi ro ngoài đúc kết kinh nghiệm bản thân dựa vào trực giác cần phối hợp căn cứ trên số liệu thống kê, thông tin thu thập từ môi trường và các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để đánh giá triệt để được các rủi ro tiềm ẩn, rủi ro hiện tại mà công ty gặp phải.

Công ty nên đầu tư chi phí cho đào tạo nguồn lực, trang thiết bị máy móc, kỹ thuật công nghệ hiện đại để giúp công ty nhận dạng chính xác đầy đủ những rủi ro có thể xảy ra. Công tác nghiên cứu thông tin cần được giao phó cho người có đủ năng lực và trách nhiệm với công ty, vì đây là công đoạn quan trọng nhất khi đưa thông tin về cho nhà quản trị. Sau khi có thông tin thì công ty nên đi tiến hành phân tích và xử lý thông tin, đưa ra những nhận định của mình về các loại rủi ro rồi sau đó đi đến kết luận.

Nâng cao hiệu quả công tác phân tích rủi ro
Qua thực trạng phân tích ở trên của công tác phân tích rủi ro của công ty và theo quan điểm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro dựa trên nguyên tắc hướng vào mục tiêu thì công ty phải có giải pháp để nâng cao hiệu quả cho công tác phân tích rủi ro.

Khi phân tích những rủi ro nhà quản trị trong công ty cần tập trung trả lời những câu hỏi: Điều kiện và nhân tố nào khiến rủi ro xảy ra? Nguyên nhân của những rủi ro đó? Hiện tại công ty công ty còn tồn tại những rủi ro đó không? Nhà quản trị tiến hành phân tích một số rủi ro chính thường xuyên gặp phải cũng như rủi ro tần suất gặp phải ít hơn. Từ đó công ty đưa ra nguyên nhân gây ra rủi ro. Sau mỗi rủi ro đó thì công ty cần tổ chức cuộc họp xác định chính xác cụ thể nguyên nhân gây ra rủi ro để từ đó rút ra kinh nghiệm cho các hoạt động kinh doanh sau này không gặp phải tình huốn tương tự.

Những tổn thất mà công ty gặp phải là: phải chịu chi phí khi hàng hóa bị hư hỏng trên đường vận chuyển, sản phẩm công ty cung cấp cho khách hàng không đủ số lượng, uy tín công ty bị giảm,… Muốn nâng cao hiệu quả công tác phân tích các nhà quản trị rủi ro cần chia tách riêng các tổn thất ra. Và để có được những thông tin và dữ liệu phục vụ cho phân tích tổn thất, các nhà quản trị của công ty cần căn cứ vào phân tích hiểm họa và nguyên nhân rủi ro, từ đó đưa ra dự đoán có thể xảy ra.

Công ty cần thường xuyên phân tích báo cáo các phòng ban về hoạt động kinh doanh, các báo cáo về tài sản, các hao mòn, rủi ro để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của công ty. Công tác tính toán tổn thất cần được giao phó cho người có năng lực, uy tín đảm nhiệm để tránh tình trạng thất thoát cho doanh nghiệp.

Đối với nhân viên: Công ty nên giám sát và theo dõi hoạt động của nhân viên trong quá trình làm việc, để từ đó có những nhận định đúng dắn về khả năng của mỗi nhân viên và đi phân tích những rủi ro mà nhân viên này có thể mang lại.

Đối với nhà cung cấp: Công ty nên sử dụng các hồ sơ chứa các vụ rủi ro trong các năm trước của công ty để điều tra xem nhà cung cấp này có đáng tin cậy không? Có nên tiếp tục nhập hàng từ nhà cung cấp này hay không? Hay là nên chuyển đổi nhà cung cấp?

Đối với khách hàng: Công ty nên tiếp cận theo hướng phỏng vấn trực tiếp hoặc ra bảng điều tra câu hỏi để thu thập ý kiến của khách hàng rồi sau đó thực hiện công tác phân tích hiệu quả hơn.

Hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro
Từ nội dung công ty đã thực hiện công tác kiểm soát rủi ro và theo quan điểm thực hiện công tác quản trị rủi ro với phong cách chuyên nghiệp và căn bản công ty cần thực hiện giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro để có thể tránh, hạn chế được những tổn thất thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp.

Công ty có thể sử dụng các biện pháp, kỹ thuật, công cụ,… để kiểm soát những rủi ro mà công ty đã gặp phải. Đầu tiên, nhà quản trị cần xác định được các mối hiểm họa, mối nguy hiểm, nguy cơ rủi ro. Từ đó, lựa chọn việc loại bỏ chúng nếu có các yếu tố nằm trong chính công ty, nếu yếu tố này nằm ngoài công ty thì nhà quản trị cần có biện pháp gắn kết với các bộ phận phòng ban để đưa ra chính sách nhằm khắc phục những rủi ro đó.

Công ty cần lựa chọn thị trường và nhà cung cấp đủ tin cậy. Một trong các nội dung của hoạt động kinh doanh là nghiên cứu thị trường. Vì vậy, tìm hiểu kĩ các thông tin về dối tác và các môi trường liên quan trong hoạt động kinh doanh của công ty là rất quan trọng. Tìm hiểu về điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, văn hóa, pháp luật,… là điều cần thiết.

Công ty cần phải nghiên cứu thị trường để nắm bắt các thông tin về hàng hóa là điều kiện cần thiết nhằm nghiên cứu sâu về hàng hóa đó trên thị trường. Nghiên cứu thị trường hàng hóa nhằm hiểu biết rõ những quy luật vận động của chúng được biểu hiện qua những biến đổi về yêu cầu, điều kiện cung cấp, giá cả hàng hóa cung cấp trên thị trường. Từ đó người nghiên cứu có thể giải quyết hàng loạt vấn đề liên quan đến thị trường khi kinh doanh như thái độ tiếp thu của người tiêu dùng, yêu cầu của thông tin hàng hóa, khả năng tiêu thụ tiềm tàng, năng lực cạnh tranh của hàng hóa ở trong nước.

Trong việc lựa chọn đối tác kinh doanh, công ty nên chọn đối tác mua bán trực tiếp để nhằm hạn chế trung gian. Để có thể lựa chọn một cách hiệu quả, cần tìm hiểu kĩ các yếu tố sau về đối tác muốn giao dịch: loại hình doanh nghiệp của đối tác; phạm vi và lĩnh vực sản xuất kinh doanh; vốn, cơ sở vật chất, các chi nhánh văn phòng đại diện; thực trạng về hoạt động hiện nay và xu hướng trong tương lai; thẩm quyền và năng lực lãnh đạo phía đối tác. Lựa chọn đối tác đáp ứng được các điều kiện đặt ra trong hoạt động kinh doanh đó. Việc xác định được một cách chính xác các yếu tố trên về đối tác cần giao dịch sẽ đưa ra được quyết định có tính hiệu quả và hạn chế được những rủi ro có thể xảy ra

Hoàn thiện công tác tài trợ rủi ro
Theo như nội dung về công tác tài trợ rủi ro ở trên của công ty và theo quan điểm thực hiện công tác quản trị rủi ro với phong cách chuyên nghiệp và căn bản công ty cần thực hiện giải pháp hoàn thiện công tác tài trợ rủi ro thì công ty cần phải thực hiện giải pháp hoàn thiện công tác tài trợ rủi ro để khắc phục hậu quả do rủi ro gây ra và bù đắp những rủi ro xảy ra.

Công ty nên trích lập quỹ dự phòng hàng năm để đảm bảo cho việc giảm thiểu rủi ro được tiến hành kịp thời và hiệu quả. Công ty có thể tham khảo một số doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm để có thêm những hiểu biết, những lựa chọn mới cho việc đóng bảo hiểm của công ty. Đối với những rủi ro bất khả kháng thì mua bảo hiểm là một trong những biện pháp làm giảm thiểu thiệt hại mà rủi ro gây ra bằng cách chuyể giao rủi ro sang cho đối tượng khác mà cụ thể ở đây là những nhà bán bảo hiểm.

Trong thời gian tới công ty cũng cần có giải pháp để nâng cao khả năng huy động vốn và hiệu quả sử dụng vốn vay nhằm đảm bảo duy trì quỹ dự phòng rủi ro như sau: Thiết lập mối quan hệ với khách hàng để có thể hưởng ưu đãi trong thanh toán và tạo lập quan hệ tốt với ngân hàng để có thể vay vốn với ngân hàng.

Một số giải pháp khác
Dựa trên những nội dung của công tác quản trị rủi ro, những nguyên nhân gây ra rủi ro, những hạn chế của công tác quản trị rủi ro của công ty, dựa trên những mục tiêu, phương hướng công ty đặt ra trong thời gian tới và theo các quan điểm đưa ra công ty cần phải thực hiện một số giải pháp sau đây:

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường
Tình hình nghiên cứu thị trường là căn cứ quan trọng trong xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Để tiến hành phân tích thị trường, doanh nghiệp tiến hành thu thập các thông tin liên quan đến cung cầu trên thị trường, xu hướng biến động của nhu cầu và vị thế của nhà cung cấp, các yếu tố pháp lý, các tiêu chuẩn hiện hành… Khi nghiên cứu thị trường, công ty sẽ tính toán được vị thế của mình trên thị trường cung ứng. Nắm bắt được thông tin này sẽ giúp cho công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh chính xác hơn. Đặc biệt là ngành phân phối bánh kẹo chứa nhiều yếu tố rủi ro nên công ty cần lập ra một bộ phận nghiên cứu thị trường, bên cạnh chức năng thu thập thông tin, bộ phận này còn tiến hành phân tích, xử lý thông tin đưa ra những dự báo chính xác, kịp thời về giá cả thị trường.

Chú trọng công tác phân bổ tài chính
Việc đảm bảo tài chính để hoạt động mua hàng là rất quan trọng, nếu công ty không thiết lập hoặc dự trù không đúng tình hình phân bố tài chính cho mua hàng thì công ty sẽ gặp phải rất nhiều rủi ro. Rủi ro đầu tiên gặp phải đó là hoạt động kinh doanh bị gián đoạn, vi phạm hợp đồng… Do đó trong thời gian công ty cần thiết lập mối quan hệ với khách hàng và cung cấp để được hưởng ưu đãi trong thanh toán cũng như nâng cao vị thế của công ty trong quá trình đàm phán ký kết hợp đồng.

Giải pháp về nhân sự
Công ty cần có kế hoạch bồi dưỡng đào tạo nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công nhân viên tuyển dụng thêm những nhân viên có nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công nhân viên, tuyển dụng thêm những nhân viên có năng lực, sức khỏe và đạo đức, loại bỏ những nhân viên không có năng lực và đạo đức kém.

Cử nhân viên đi học thêm về các lớp nghiệp vụ nâng cao ngắn hạn, tham dự các hội thảo về các vấn đề liên quan đến chuyên môn nhằm nâng cao hiểu biết và kinh nghiệm để có thể xử lý các tình huống phát sinh khi thực hiện nghiệp vụ của mình.

Tổ chức tuyển dụng nhân viên mới có trình độ chuyên môn vào các vị trí còn thiếu, cử nhân viên có kinh nghiệm kèm cặp các nhân viên mới để họ dễ hòa nhập với môi trường làm việc mới.

Tạo môi trường thuận lợi có sự đoàn kết, nhất trí cao giữa lãnh đạo và nhân viên để hợp tác thực hiện công việc chung hiệu quả nhất.
Khuyến khích làm việc theo nhóm, đan xen làm việc độc lập, khuyến khích nhân viên chủ động thực hiện chứ không chỉ đơn thuần chấp hành chỉ đạo của cấp lãnh đạo.

Công ty cần phải có chính sách đãi ngộ về tài chính còn phải có đãi ngộ phi tài chính để xây dựng văn hóa doanh nghiệp đồng thời tạo động lực cho người lao động phấn đấu hơn nữa.
Ngày nay trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, thị trường ngày càng rộng lớn hơn. Điều này làm cho môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt và khốc liệt hơn. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi mỗi công ty phải tìm ra cho mình hướng đi đúng, thích ứng được với sự thay đổi của môi trường. Quản trị rủi to có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống quản trị của doanh nghiệp và vậy mà các doanh nghiệp cần có những quan tâm đúng mức tới công tác quản trị rủi ro. Hoạt động quản trị rủi ro cần phải được thực hiện toàn diện để doanh nghiệp có thể giảm thiểu rủi ro và khắc phục hậu quả nhằm đảm bảo mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra.

Huy Nguyễn

Tài liệu tham khảo
Nguyễn Dương (2005), Nâng cao năng lực quản lý của bạn, hạn chế rủi ro trong kinh doanh, NXB Giao thông vận tải.
PGS.TS Trần Hùng (2017), Giáo trình quản trị rủi ro, Đại học Thương Mại, Nhà xuất bản Hà Nội.
PGS.TS Nguyễn Quan Thu (2008), Giáo trình rủi ro và bảo hiểm trong kinh doanh, NXB Thống Kê.
TS. Ngô Quang Xuân (2008), Giáo trình quản trị rủi ro, ĐH kinh tế TPHCM, NXB Thống Kê.