Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm Ban Tổ chức Trung ương: Tham mưu, hoàn thành đề án lựa chọn, trọng dụng cán bộ có bản lĩnh

ĐNA -

Chiều 4/7/2024, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ban Tổ chức Trung ương cần tiếp tục tham mưu hoàn thành các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2024, trong đó đề án trình Bộ Chính trị về cơ chế, chính sách phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội, cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Mai Văn Chính và  Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Phan Thăng An chủ trì Hội nghị.
Dự hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2024, Ban Tổ chức Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đoàn kết nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện tham mưu hoàn thành khối lượng lớn công việc. Trong đó, đã tập trung tham mưu hoàn thành 5/18 đề án, nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác năm 2024 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; 2 nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 03 và 3 nhiệm vụ tại Kế hoạch số 12 của Bộ Chính trị bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tham mưu kiện toàn, bổ sung nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước bảo đảm chặt chẽ, kỹ lưỡng.

Ban cũng chủ động tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Hoàn thiện Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng, tạo cơ sở cho việc xây dựng đề cương văn kiện đại hội các cấp.

Tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35 ngày 14/6/2024 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tổng thể, liên thông trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Tham mưu hoạt động của Tổ giúp việc, Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng khẳng định, 6 tháng qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Ban Tổ chức Trung ương đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, được Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đánh giá cao.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Tổ chức Trung ương đã thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII thành hệ thống quy định, hướng dẫn đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, liên thông về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ban cũng tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều quy định, kết luận, hướng dẫn sát thực tiễn, tạo điều kiện cho các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai hoạt động hiệu quả.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm và đến hết nhiệm kỳ, nhất là thời điểm càng đến gần Đại hội XIV của Đảng, các thế lực thù địch sẽ tăng cường chống phá, đặt ra nhiều thách thức trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, do đó, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng rất nặng nề.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các vụ, cục, đơn vị trong Ban tập trung tham mưu các nội dung trình Hội nghị Trung ương 10 (khóa XIII): hoàn thiện Dự thảo Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV; phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Tham mưu, tổ chức tốt lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kỹ năng cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương khóa XIV. Phối hợp tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35 ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và ban hành hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị.

Ban cũng cần tiếp tục tham mưu hoàn thành các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2024, trong đó đề án trình Bộ Chính trị về cơ chế, chính sách phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội, cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp; sửa đổi bổ sung Quyết định số 71 ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quyết định số 72 ngày 18/7/2022 về biên chế các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”…

Lê Huy