Thứ Tư, Tháng Năm 22, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Kinh nghiệm nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên ở Bện viện đa khoa Hà Đông hiện nay

ĐNA -

Nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên ở Bệnh viện đa khoa Hà Đông nhằm hướng đến thúc đẩy thanh niên dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến cho tập thể; xung kích, đoàn kết, nỗ lực học tập, rèn luyện để phát huy trí tuệ, vươn lên làm chủ trang thiết bị công nghệ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

TS.Trần Thị Nhị Hà – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đối với đồng chí TS.BS Nguyễn Thành Vinh.

Từ hiệu quả nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên đã xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu, điển hình, thực sự xứng đáng để mọi người noi theo. Đồng thời thông qua thực tiễn hoạt động nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên đã cho thấy nhiều kinh nghiệm quý báu để Bệnh viện áp dụng, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác trong những năm tiếp theo.

Trong những năm qua, phong trào thanh niên ở Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã thu hút đông đảo thanh niên tự nguyện, tự giác tham gia hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của Bệnh viện. Phong trào thanh niên do Đoàn thanh niên Bệnh viện đa khoa Hà Đông khởi xướng và dẫn dắt luôn được đông đảo thanh niên hưởng ứng, tham gia.

Các phong trào thanh niên được triển khai sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức trẻ, tính xung kích, sáng tạo của tổ chức đoàn, của đoàn viên, thanh niên góp phần hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và của Bệnh viện. Bệnh viện đã tích cực triển khai các phong trào như: “Người tốt, việc tốt”, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; nhất là hướng đến phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” để thúc đẩy đoàn viên, thanh niên dám nghĩ, dám làm. Các phong trào thi đua trên luôn được cụ thể hóa thành chương trình hành động của từng chi đoàn, đoàn cơ sở và được đoàn viên, thanh niên hưởng ứng sôi nổi.  Từ trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu, điển hình, có cách nghĩ, cách làm hay, thực sự sáng tạo xứng đáng để mọi người noi theo.

Chiều ngày 06/02/2024, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phát động phong trào tham gia hiến máu trong toàn Bệnh viện.

Để đạt được kết quả đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn Bệnh viện đã quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, tập trung xây dựng và biểu dương gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới kịp thời nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên ở Bệnh viện. Những kinh nghiệm quý của các tập thể, cá nhân trên các mặt công tác của Bệnh viện đã được nhân rộng trong toàn Bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thanh niên, làm chuyển biến các mặt công tác. Đồng thời hiệu quả công tác nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên đã góp phần tạo nên nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu, điển hình, để thúc đẩy, cổ vũ mọi người học tập, noi theo.

Mặt khác thông qua thực tiễn công tác nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên đã cho thấy nhiều kinh nghiệm quý báu để vận dụng nhằm nâng cao hiệu quả công tác này ở Bệnh viện trong những năm tiếp theo. Trong đó cho thấy một số kinh nghiệm chủ yếu sau:

sáng ngày 05/02/2024, tại Hội trường giao ban Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tổ chức Công bố quyết định bổ nhiệm chức danh quản lý lãnh đạo khoa, phòng.

Một là, thường xuyên coi trọng công tác giáo dục nâng cao nhận thức; xây dựng động cơ, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng tham gia nhân rộng điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị.
Mục đích của thi đua là nhằm động viên, khuyến khích, phát huy yếu tố nội sinh và tôn vinh những tập thể, cá nhân hăng hái thi đua học tập, công tác, tích cực rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực tiễn trong tổ chức hoạt động nhân rộng điển hình tiến tiến ở Bệnh viện đa khoa Hà Đông trong những năm qua cho thấy, ở đâu, khi nào, cơ quan, đơn vị và lực lượng nào làm tốt công tác giáo dục, xây dựng động cơ, khơi dậy được ý thức tự giác, trí tuệ, sáng tạo của các tổ chức, lực lượng thì khi đó công tác nhân rộng điển hình tiên tiến đạt chất lượng, hiệu quả. Ngược lại, ở cơ quan, đơn vị, lực lượng nào không coi trọng công tác giáo dục, xây dựng động cơ, không khơi dậy được ý thức tự giác, sáng tạo của các tổ chức, lực lượng thì công tác nhân rộng điển hình tiên tiến ở đó chất lượng sẽ không cao, thậm chí còn tồn tại nhiều hạn chế, khuyết điểm.

Quán triệt và vận dụng kinh nghiệm này, để nâng cao chất lượng công tác nhân rộng điển hình tiên tiến đòi hỏi các chủ thể lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cần phải luôn coi trọng công tác giáo dục, xây dựng động cơ, phát huy tính tự giác, trí tuệ, sáng tạo của các tổ chức, các lực lượng; phải dựa vào quần chúng, làm cho quần chúng luôn tin tưởng, tích cực, sáng tạo, tự giác, nhiệt tình hưởng ứng và tham gia thi đua. Cùng với đó, việc xác định chủ đề, nội dung, các chỉ tiêu, mục tiêu thi đua phải gắn với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị, sát với từng đối tượng và đáp ứng được nhu cầu thiết thực, để mọi cá nhân tích cực, tự giác thực hiện.

Chiều 24 và 30/01/2024, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tổ chức tập huấn “Phương pháp xác định mục tiêu và xây dựng đề án cải tiến chất lượng Bệnh viện ”.

Hai là, công tác nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên cần phải luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, tiến hành thường xuyên, liên tục, chọn lựa đúng trọng tâm đột phá, quan tâm các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp.
Bản chất công tác nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên ở Bệnh viện đa khoa Hà Đông nhằm phát huy sức mạnh của quần chúng chủ yếu là đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Do vậy, tiến hành công tác nhân rộng điển hình tiên tiến là nghệ thuật của lãnh đạo Bệnh viện. Để công tác nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên ở Bệnh viện đa hoa Hà Đông đạt hiệu quả, dứt khoát phải lấy nhiệm vụ chính trị trung tâm làm cơ sở xuất phát.

Công tác nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên ở Bệnh viện cần phải hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm của mỗi khoa, cơ quan, đơn vị. Xác định chính xác chủ đề, nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua, chọn đúng trọng tâm và thời gian đột phá có ý nghĩa quyết định đến chất lượng của phong trào thi đua. Quá trình tổ chức, duy trì công tác nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên, cấp ủy, chỉ huy các cấp ở Bệnh viện cần phải quan tâm chú ý đến các đơn vị thực hiện nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, những thời điểm nhạy cảm và những lực lượng nòng cốt. Từ đó phát huy tối đa nội lực vào khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu tồn tại trong đơn vị.

Chiều ngày 17/01/2024, Trường Đại học Phenikaa và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã trao đổi các lĩnh vực liên quan về Nghiên cứu khoa học và tiếp nhận sinh viên khối ngành chăm sóc sức khỏe thực tập.

Ba là, chú trọng phát huy vai trò tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong quá trình nhân rộng điển hình tiên tiến.
Hiệu quả quá trình nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niện của Bệnh viện phụ thuộc vào các tổ chức, các lực lượng mà trước hết là chất lượng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị. Tổ chức đoàn, đặc biệt là các chi đoàn ở các cơ quan, đơn vị cơ sở cần có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong quá trình nhân rộng điển hình tiên tiến. Qua đó tạo nên sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của tổ chức đoàn, từ đó phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của tổ chức đoàn, đội ngũ cán bộ đoàn và các đoàn viên thanh niên trong quá trình nhân rộng điển hình tiên tiến.

Để đạt hiệu quả trong quá trình nhân rộng điển hình tiên tiến ở phong trào thanh niên, đòi hỏi tổ chức đoàn ở mỗi cơ quan đơn vị phải tích cực quán triệt nghị quyết của tổ chức đảng, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của Ban giám đốc và nghị quyết, hướng dẫn công tác đoàn và phong trào thanh niên của tổ chức đoàn cấp trên, căn cứ tình hình thực tiễn về đặc điểm, nhiệm vụ của chi đoàn để xây dựng kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên cấp mình sát đúng, chất lượng tốt, chú trọng vào công tác nhân rộng điển hình tiên tiến.

Làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đoàn viên, thanh niên trong học tập, rèn luyện và chấp hành quy định một cách tự nguyện, tự giác. Phát huy tính xung kích của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, tính tự giác, cố gắng trong thực hiện các nhiệm vụ khó khăn và tính tự giác học tập, rèn luyện việc chấp hành quy định của Bệnh viện. Thường xuyên quan tâm, nắm chắc tâm tư, tình cảm của các đoàn viên, thanh niên, kịp thời giải quyết các vướng mắc, tạo tư tưởng an tâm, vui vẻ, gắn bó với đơn vị, yêu mến và tích cực tham gia các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Bốn là, thường xuyên làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm quá trình nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên.
Nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên không chỉ có ý nghĩa động viên tinh thần, cổ vũ gương người tốt, việc tốt, đó còn là biện pháp để duy trì, nuôi dưỡng, phát triển phong trào, tạo sức lan tỏa, làm cho phong trào đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần xây dựng, hoàn thiện, thực hiện tốt các tiêu chí đối với tập thể và cá nhân điển hình, làm cơ sở để các tổ chức, các lực lượng phấn đấu, bình xét, tuyên truyền và nhân rộng.

Chiều ngày 12/01/2024, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã tổ chức thành công Tổng kết Bệnh viện năm 2023 và Hội nghị CBCCVC Bệnh viện năm 2024.

Thực hiện nội dung phải nghiêm túc, đúng quy trình, bình xét công khai, dân chủ, chặt chẽ, đúng tiêu chí; các tập thể, cá nhân điển hình, được biểu dương, khen thưởng phải thực sự tiêu biểu. Sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm là việc làm mang tính quy luật đối với các hoạt động trong đời sống của con người, đây cũng là việc không thể thiếu đối với công tác nhân rộng điển hình tiên tiến. Sơ, tổng kết công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến để đánh giá ưu, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, xác định các chủ trương giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng công tác nhân rộng điển hình tiên tiến, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra trong thời gian tiếp theo.

Hiệu quả trong quá trình nhân rộng điển hình tiên tiến ở Bệnh viện đa khoa Hà Đông góp phần phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị theo hình mẫu thanh niên thời kỳ mới “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”; không ỷ lại, dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến hết mình vì tập thể; xung kích, đoàn kết, nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy trí tuệ, vươn lên làm chủ trang thiết bị công nghệ, quản lý, khai thác tốt trang bị kỹ thuật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thông qua hiệu quả của quá trình nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thanh niên ở Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã cho thấy những bài học quý báu để tiếp tục làm tốt công tác này trong những năm tiếp theo.

Chy Lê

Tài liệu tham khảo
– Bệnh viện đa khoa Hà Đông (2021), Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởngvà phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022. Hà Nội.
– Bệnh viện đa khoa Hà Đông (2022), Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởngvà phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023. Hà Nội.
– Bệnh viện đa khoa Hà Đông (2023), Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởngvà phong trào thi đua Quyết thắng năm 2024. Hà Nội.