Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắc Nông: Chú trọng đẩy mạnh vai trò phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội

ĐNA -

Trong những năm vừa qua, hoạt động của các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông ngày càng thiết thực, gắn với lợi ích trực tiếp của nhân dân. Trong đó, nổi bật là việc làm tốt vai trò phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội.

ông Điểu Xuân Hùng (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông),

Theo ông Điểu Xuân Hùng (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông), công tác mặt trận luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền. Các tổ chức thành viên nêu cao sự chủ động, sáng tạo và tích cực. Bên cạnh đó là khả năng chọn việc, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm của mặt trận các cấp.

Những năm gần đây, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức 41 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XIV trước và sau mỗi kỳ họp, với hơn 3.000 cử tri tham gia. Tiến hành tổ chức 134 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND với hơn 12.000 lượt cử tri địa phương tham gia, tổ chức 18 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XIV trước và sau mỗi kỳ họp thu hút 1.530 cử tri trên địa bàn tham gia. Ngoài ra còn có 62 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp với 7.360 cử tri địa phương tham gia.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2019 đến nay, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp 298 lượt công dân, tiếp nhận 343 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó đã chuyển 265 đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Ban công tác mặt trận các cấp thường xuyên tăng cường nắm bắt, tổng hợp ý kiến của nhân dân liên quan đến cán bộ, công chức, đảng viên tại địa phương thông qua tiếp xúc, gặp gỡ hàng ngày hoặc thông qua các hội nghị sinh hoạt định kỳ của các tổ chức thành viên. Qua đó làm căn cứ để báo cáo, phản ánh đến cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp trên.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, chỉ tính riêng hơn 3 năm gần đây, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thành lập 680 đoàn giám sát tập trung vào những lĩnh vực quan trọng (giám sát công tác quản lý bảo vệ rừng; công tác triển khai thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên…). Trong quá trình giám sát, luôn phát huy vai trò dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được giám sát có ý kiến trao đổi, giải thích cụ thể những vấn đề chất vấn của các thành viên Đoàn giám sát để làm rõ một số nội dung vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện giám sát.

Riêng việc giám sát về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giám sát trực tiếp được 30 cuộc. Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên đã được Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các huyện đưa vào chương trình giám sát hàng năm và luôn đảm bảo đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng để có hiệu quả nhất.

Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là mặt trận cấp xã chú trọng thành lập hệ thống tiếp nhận thông tin giám sát, phản ánh của nhân dân, công khai số điện thoại, hộp thư điện tử… Qua đó để người dân trên địa bàn dễ dàng liên hệ, phản ánh ý kiến về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của các cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên các cấp.

Từ năm 2019 đến nay, Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng các cấp đã tổ chức giám sát được 449 cuộc giám sát, kiến nghị xử lý 51 vụ việc, chuyển các cấp có thẩm quyền giải quyết đạt tỷ lệ 90%. Các tổ hòa giải ở cơ sở đã tham gia hòa giải hơn 200 vụ, hòa giải thành chiếm tỷ lệ đạt 80%. Những kết quả trên đã góp phần phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong việc giữ gìn sự đoàn kết cộng đồng, phòng ngừa vi phạm pháp luật, hạn chế đơn thư khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắc Nông: Chú trọng đẩy mạnh vai trò phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội.

Về công tác phản biện xã hội, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốctỉnh góp ý phản biện 15 văn bản, trực tiếp tổ chức 03 hội nghị phản biện xã hội. Công tác phản biện xã hội đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh chú trọng, nhiều kiến nghị với những nội dung thiết thực, liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân trên địa bàn và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được gửi đến cấp ủy, chính quyền các cấp, từ đó góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.

Ông Điểu Xuân Hùng nhấn mạnh: “Những kết quả đạt được của công tác mặt trận trong thời gian  qua có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội của tỉnh Đắk Nông”.

Minh Thụy