Thứ Năm, Tháng Năm 23, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Năm 2023, các Cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái pháp luật

ĐNA -

(Quốc hội).  Chiều 22/4/2024, tại Phiên họp 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2023. Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, năm 2023, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc còn những vướng mắc, bất cập, có thể tạo ra kẽ hở trong công tác quản lý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên làm việc.

Trình bày báo cáo, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, nhìn chung, hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan của Quốc hội được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, qua đó đã phát hiện văn bản chậm hoặc chưa được ban hành, chỉ ra một số văn bản có nội dung chưa phù hợp, chưa khả thi trên thực tiễn, chưa bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, từ đó đã đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản khắc phục.

So với các kỳ giám sát trước đây, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2023 đã có sự chuyển biến tích cực, đạt những kết quả đáng khích lệ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc giám sát của một số cơ quan vẫn chưa được thực hiện thường xuyên, chủ động, kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những thiếu sót, sai phạm trong việc ban hành văn bản và báo cáo kết quả xử lý văn bản đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Tình trạng chậm ban hành văn bản tuy đã có bước khắc phục nhưng vẫn còn tồn tại. Vẫn còn nợ đọng văn bản, văn bản có nội dung chưa bảo đảm tính đồng bộ, tính thống nhất của hệ thống pháp luật đã được kết luận, kiến nghị hướng xử lý cụ thể trong kỳ giám sát trước nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Trong kỳ giám sát, vẫn tiếp tục phát hiện văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật, chưa bảo đảm tính, đồng bộ, tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Thông tin về kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, cơ bản, nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đều bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Trong kỳ giám sát, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc còn những vướng mắc, bất cập, có thể tạo ra kẽ hở trong công tác quản lý cần được rà soát, hoàn thiện.

Có văn bản còn nội dung chưa được hướng dẫn cụ thể, chưa có sự thống nhất giữa các văn bản luật gây khó khăn trong triển khai thực hiện.

Theo báo cáo của các cơ quan của Quốc hội, vẫn còn nhiều văn bản quy định chi tiết được ban hành chậm hơn so với thời điểm có hiệu lực thi hành của luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Cụ thể như trong số 325 văn bản được giám sát, có 32 văn bản ban hành chậm hơn thời điểm có hiệu lực thi hành của luật, pháp lệnh, nghị quyết; trong đó văn bản chậm ít nhất là 14 ngày, văn bản chậm nhiều nhất là 35 tháng 24 ngày, một số văn bản chậm từ 22 đến 25 tháng.

Ngoài ra, có 83 điều, khoản thuộc 24 luật, 1 pháp lệnh, 5 nghị quyết giao quy định chi tiết nhưng chưa ban hành văn bản.

Trên cơ sở kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ giám sát năm 2023, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong việc dự thảo văn bản quy định chi tiết phải được chuẩn bị và trình đồng thời với dự án luật, nghị quyết, pháp lệnh; tăng cường quy định trực tiếp trong các luật, nghị quyết, pháp lệnh, hạn chế thấp nhất việc phải giao quy định chi tiết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tăng cường kiểm soát theo lĩnh vực được giao; chủ động tiếp cận giám sát theo nhiều nguồn, đa dạng, kịp thời.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ TANDTC, VKSNDTC quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng kiểm tra rà soát văn bản gắn liền với việc theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường rà soát để kịp thời phát hiện các quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa đảm bảo tính hợp pháp, thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tính khả thi trong tổ chức thực hiện, kịp thời báo cáo UBTVQH, Quốc hội xem xét xử lý hoặc các cơ quan xử lý theo thẩm quyền, tránh tình trạng văn bản dưới luật có quy định khác hoặc quy định vượt thẩm quyền được giao.

“Các cơ quan coi việc giám sát này là thường xuyên liên tục, yêu cầu báo cáo khi có thông tin, không đợi đến cuối kỳ. Đề nghị hằng quý Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội có báo cáo gửi Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp báo cáo UBTVQH. Như thế mới sát sườn” – Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị sớm hoàn chỉnh báo cáo gửi đại biểu Quốc hội, cơ quan hữu quan.

Lê Huy