Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

ĐNA -

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 – 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Bình Thuận phấn đấu đến năm 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 1,5 – 2%/năm; 76,33% hộ dân tộc thiểu số có thẻ bảo hiểm y tế; Thu nhập bình quân 30 triệu đồng/người/năm; 100% xã có đường ô tô rải nhựa cứng đến trung tâm xã…

Việc thực hiện Chương trình nhằm phát huy tối đa nội lực, biến lợi thế, tiềm năng thành nguồn lực quan trọng để tự lực vươn lên, phát triển và hội nhập; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số so với bình quân chung của cả nước.

Bà con xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình – một trong những địa phương có đông đồng bào DTTS nhất tỉnh Bình Thuận

Để thực hiện Chương trình, tỉnh Bình Thuận chủ trương tiếp tục đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS. Phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, đầu tư các thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội trong xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước tại vùng đồng bào DTTS. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đặc biệt giữ vững và không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Về các chỉ tiêu cụ thể, tỉnh Bình Thuận phấn đấu đến năm 2025 có 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 70% thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa. 100% Trạm y tế xã được kiên cố hóa, đạt chuẩn y tế quốc gia. 100% phòng học được kiên cố hóa, 50% trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. 100% trụ sở xã được xây dựng kiên cố. 100% xã có nhà văn hóa, 100% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng được kiên cố hóa. 99,5% hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia. 98% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh. 76,33% hộ dân tộc thiểu số có thẻ bảo hiểm y tế. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 20%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 1,5 – 2%/năm. Thu nhập bình quân 30 triệu đồng/người/năm.

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 là hơn 852 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2021 đến hết năm 2025, với 10 Dự án thành phần.
Trần Việt