Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, thống kê, sưu tầm các loại hình di sản văn hóa phi vật thể về chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh ThừaTthiên Huế” .

ĐNA -

Sáng nay 5/7/2024, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, thống kê, sưu tầm các loại hình di sản văn hóa phi vật thể về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế”.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, thống kê, sưu tầm các loại hình di sản văn hóa phi vật thể về chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh ThừaTthiên Huế” .

Đề tài do Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế chủ trì thực hiện, TH.s Lê Thùy Chi, Giám đốc Bảo tàng làm chủ nhiệm đề tài. Hội đồng nghiệm thu do Tiến Sĩ  Hồ Thắng, Giám đốc Sở KHCN làm Chủ tịch Hội đồng và 9 thành viên là nhà khoa học, các nhà quản lý Văn hóa, Khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và TH.s Lê Thùy Chi, Giám đốc Bảo tàng làm chủ nhiệm đề tài

Đến dự có Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Tiến sĩ Chu Đức Tính, Chuyên gia  nghiên cứu về Hồ Chí Minh và đại diện các sở ban ngành liên quan, đại diện phòng Văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Đề tài được triển khai trong 26 tháng.  Hội đồng đã đánh giá cao sự nghiêm túc nghiên cứu của nhóm thực hiện đề tài,  khẳng định tính mới và sát thực của những kết quả nghiên cứu và các sản phẩm mà nhóm nghiên cứu đề tài đã thực hiện.  Hội đồng đã nghiêm túc đánh giá, sôi nổi thảo luận và đã thống nhất nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, thống kê, sưu tầm các loại hình di sản văn hóa phi vật thể về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế”. Đề xuất chuyển giao kết quả nghiên cứu cho Sở Văn hóa và Thể thao để chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp tục nghiên cứu, tiến hành xây dựng Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế. Xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống giá trị di sản văn hóa phi vật thể về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập và quảng bá.

Các thành viên nghiệm thu đề tài chụp ảnh lưu niệm.

Chy Lê