Thứ Tư, Tháng Năm 22, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và du lịch của di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam

ĐNA -

Sáng 17/5/2023, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Hội thảo sẽ đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát huy ý nghĩa chính trị, giá trị lịch sử, văn hóa và du lịch của di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác giáo dục chính trị trong QĐND Việt Nam. Những bài học kinh nghiệm từ Hội thảo sẽ tiếp tục bổ sung luận cứ khoa học để góp phần đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân đội.

Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thiếu tướng, PGS.TS Kim Ngọc Đại, Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị chủ trì gặp mặt. Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam” dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25/5/2023.

Giới thiệu mục đích, ý nghĩa của Hội thảo, Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng cho biết: Hội thảo tiếp tục khẳng định, phát triển và làm sâu sắc thêm những vấn đề về lý luận, thực tiễn giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyền, giáo dục thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; đề xuất giải pháp, kiến nghị để phát huy ý nghĩa chính trị, giá trị lịch sử, văn hóa và du lịch của di tích trong tuyên truyền, giáo dục nói chung và giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Qua đó tiếp tục xây dựng, bổ sung luận cứ khoa học về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Theo Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Kim Ngọc Đại, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 100 bài tham luận của cán bộ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu từ các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, các bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội. Ban Biên tập đã lựa chọn được 69 bài tham luận tiêu biểu, biên soạn thành Kỷ yếu Hội thảo khoa học.

Các đại biểu dự họp báo.

Các bài tham luận gửi về Hội thảo đã nêu bật những nội dung chủ yếu, gồm: Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng với cách mạng Việt Nam; có giá trị to lớn với giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục khẳng định và luận giải những vấn đề cơ bản về di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các tham luận cũng tập trung đánh giá thực trạng và luận giải nhiều biện pháp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng trong và ngoài Quân đội đối với việc phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay. Từ đó, tiếp tục khẳng định cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục làm lan tỏa các giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đời sống chính trị, tinh thần ở các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Chy Lê