Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Phú Yên cần khai thác hợp lý tiềm năng kinh tế biển

ĐNA -

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng lưu ý Tỉnh Phú Yên nên quan tâm một số tiềm năng, lợi thế về biển, phát triển du lịch, cần phát triển hài hòa giữa phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch.

Ngày 11/6/2022, Đoàn Giám sát Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về chương trình “Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đoàn công tác kiểm tra cảng Bãi Cốc, tỉnh Phú Yên

Chủ trì có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Phạm Đại Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên.

Tham dự có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường; đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương; đại diện lãnh đạo một số Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT; Uỷ ban Kinh tế Quốc hội; Ban Thường vụ tỉnh uỷ Phú Yên và đại điện các cơ quan của Tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh là chủ trương nhất quán trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, nhất là những năm gần đây, nhiệm vụ phấn đấu để nước ta trờ thành quốc gia mạnh về biển, giàu về biển. Phú Yên là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung bộ, có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bày tỏ vui mừng với những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Yên đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí khẳng định, sau khi đi khảo sát và chứng kiến các hoạt động tại Cảng Vũng Rô; công tác chuẩn đầu tư xây dựng Cảng Bãi Gốc; hoạt động của Khu Công nghiệp Hoà Hiệp; hệ thống giao thông, kết cấu hạ tầng… cho thấy, Phú Yên đã rất nỗ lực, tích cực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển và đang đi đúng hướng.

Bên cạnh những việc đã làm được, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng cho rằng, trước những yêu cầu đặt ra đối với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, nhất là các mục tiêu mà Đại hội XIII đã đề ra, việc đòi hỏi Phú Yên phải có những đột phá trong thời gian tới. Vì vậy, đồng chí Trần Tuấn Anh mong muốn các Bộ, ngành, đặc biệt là Tỉnh Phú Yên phân tích, đánh giá về những khó khăn, tồn tại, hạn chế; nguyên nhân khách quan, chủ quan, kể cả nhận thức để phát triển kinh tế biển; đặt phát triển kinh tế biển trong bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay; trong liên kết phát triển vùng; trong biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường biển; thiết lập bộ cơ sở dữ liệu số hoá về biển, đảo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế… Đây không chỉ quyết định đến kết quả triển khai thực hiện mà còn có những ứng phó với các bối cảnh.

Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 36- NQ/TW, đồng chí Phạm Đại Dương, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên bày tỏ vui mừng vì Phú Yên là tỉnh đầu tiên có biển trong chương trình giám sát về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW.

Là 1 trong 28 tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế biển, do vậy, Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, theo đó phấn đấu đưa Phú Yên thành tỉnh phát triển mạnh về kinh tế Biển; Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đầu tư phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030; Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là Khu Kinh tế Nam Phú Yên…

Qua gần 04 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Phú Yên có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là vùng ven biển và các ngành kinh tế biển, kinh tế gắn liền với biển, cụ thể: Tỉnh Phú Yên đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, các chương trình hành động và kế hoạch thực hiện nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế biển; tập trung rà soát, thống nhất, tích hợp toàn bộ quy hoạch ngành vào quy hoạch tỉnh, trong đó chú ý về quy hoạch các địa phương ven biển, định hướng liên kết phát triển kinh tế liên vùng, liên tỉnh; từng bước củng cố và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hiện đại hóa các ngành kinh tế biển quan trọng đột phá như: Ngành thủy sản, du lịch, vận tải biển, năng lượng,… đặc biệt là Khu kinh tế trọng điểm Nam Phú Yên.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW cũng còn không ít tồn tại, hạn chế. Việc triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng. Việc triển khai rà soát, tích hợp quy hoạch tỉnh còn chậm nên khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu tư. Cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển đảo chưa đầy đủ, thiếu nhiều thông tin cần thiết để phục vụ cho lập kế hoạch sử dụng không gian biển, Kế hoạch, quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, môi trường vùng bờ; các ngành kinh tế biển quan trọng, đột phá, công nghiệp ven biển, khu kinh tế của tỉnh khai thác kém hiệu quả, chưa xứng tầm với tiềm năng hiện có của tỉnh…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên mong muốn các đồng chí trong đoàn Giám sát, đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương đóng góp ý kiến, trong đó nhất là về liên kết phát triển vùng, công tác quy hoạch góp phần giúp Phú Yên có những giải pháp đột phá trong thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW và phát triển kinh tế – xã hội của Phú Yên nói chung.

Phát biểu thảo luận tại buổi làm việc, hầu hết các thành viên trong Đoàn Giám sát nhất chí và đánh giá cao Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Tỉnh ủy Phú Yên, đồng thời cũng tham gia nhiều ý kiến, chỉ ra được những hạn chế, khó khăn trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. Bà Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nêu ý kiến về khó khăn của các tỉnh về vấn đề quy hoạch không gian biển; việc triển khai rà soát, tích hợp quy hoạch của Phú Yên còn chậm nên khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu tư, chưa có các nhà đầu tư lớn… Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đặt vấn đề việc Phú Yên nên nghiên cứu đưa lĩnh vực phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo lên vị trí quan trọng hơn như hiện nay mới phù hợp với tiềm năng của Phú Yên cũng như xu thế hiện nay. Hay như việc liên kết các tỉnh lân cận, các tỉnh trong vùng; phát triển các khu công nghiệp ven biển còn yếu, quy mô nhỏ nhưng chưa kết nối, liên kết thành chuỗi. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra những thuận lợi của Phú Yên trong việc đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản trong những năm qua nhưng lại còn yếu về khâu chế biến nên đề nghị Phú Yên chú ý đẩy mạnh chế biến, nâng cao giá trị.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, bày tỏ vui mừng khi đến Tuy Hòa, thấy diện mạo của Phú Yên có nhiều thay đổi, nhất là sau khi nghiên cứu kỹ Báo cáo của Tỉnh ủy Phú Yên cho thấy là 1 trong những báo cáo chất lượng. Đồng chí Trần Hồng Hà cho rằng, so với các tỉnh, thành khác, Phú Yên có nhiều tiềm năng, tài nguyên để phát triển (hệ sinh thái biển) thể hiện đặc trưng của Phú Yên nhưng Phú Yên còn chưa thực sự phát huy được hết…

Đoàn công tác thăm Nhà máy chế biến cá ngừ đại dương của Công ty TNHH Thủy sản Phúc Nguyên.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đề cập tới nhiều nội dung khác như: Việc triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng; hạn chế trong thực hiện liên kết phát triển vùng; cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển đảo chưa đầy đủ, thiếu nhiều thông tin cần thiết để phục vụ cho lập kế hoạch sử dụng không gian biển, Kế hoạch, quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, môi trường vùng bờ; các ngành kinh tế biển quan trọng, đột phá, công nghiệp ven biển, khu kinh tế của tỉnh khai thác kém hiệu quả, chưa xứng tầm với tiềm năng hiện có của tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng báo cáo đã bám sát đề cương giám sát, nhất là sự vào cuộc, triển khai quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao của Tỉnh uỷ Phú Yên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Đồng chí khẳng định, trên cơ sở báo cáo của Tỉnh và những nội dung trao đổi tại buổi làm việc đã củng cố, bổ sung những nội dung quan trọng trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, giúp Đoàn Giám sát hiểu rõ hơn những vấn đề thực tiễn về phát triển kinh tế biển trên địa bàn Tỉnh.

Đồng chí Trần Tuấn Anh cũng cơ bản đồng tình với ý kiến phát biểu, đóng góp thẳng thắn, sâu sắc, những gợi ý, phân tích của các đại biểu về những tiềm năng cũng như những khó khăn nhằm giúp Phú Yên thực hiện tốt hơn nữa Chiến lược kinh tế biển gắn với Nghị quyết số 36-NQ/TW trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các Bộ, ngành tiếp tục chia sẻ, ủng hộ và phối hợp với địa phương để giúp Phú Yên phát huy tinh thần sáng tạo, quyết liệt thực hiện phát triển bền vững kinh tế – xã hội nói chung và kinh tế biển nói riêng.

Đồng tình với 6 nhóm giải pháp của tỉnh Phú Yên, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng lưu ý Tỉnh Phú Yên nên quan tâm một số tiềm năng, lợi thế của Phú Yên về biển, phát triển du lịch, cần phát triển hài hòa giữa phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch. Đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, Phú Yên không chỉ chú ý đến lợi thế tĩnh mà còn lợi thế động, nhất là liên kết phát triển vùng; yêu cầu Phú Yên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa định hướng phát triển kinh tế – xã hội, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong thời gian tới; đặt ra những yêu cầu, định hướng phát triển trong bối cảnh phát triển công nghiệp 4.0, bối cảnh trong nước và quốc tế. Đồng chí cũng lưu ý về công tác đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người dân làm tốt công tác an sinh xã hội; quan tâm hơn đến phát triển giao thông để đáp ứng khả năng tăng công suất của cảng Vũng Rô, cảng Bãi Gốc… từ đó mới dễ thu hút các nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế.

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Đoàn giám sát tổng hợp, chắt lọc, tiếp thu tối đa để phục vụ cho công tác giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đồng thời nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh những giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu lực, hiệu quả hơn.

Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022, Đồng chí Trần Tuấn Anh và các đại biểu, đoàn công tác đã trồng cây tạo cảnh quan kết hợp phòng hộ ven biển tại khu vực gần Quảng trường tháp Nghinh Phong, thành phố Tuy Hòa.

Trước đó, Đoàn Giám sát đã đi khảo sát một số điểm: Cảng Vũng Rô, Cảng Bãi Cốc, Khu Công nghiệp Hòa Hiệp 1, thăm và khảo sát Công ty TNHH Thủy sản Phúc Nguyên, Công ty TNHH MTV Masan để phục vụ cho đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Phú Yên.

PV nguồn ĐCSVN