Thứ Năm, Tháng Năm 23, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Quốc hội công bố 7 Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

ĐNA -

Ngày 7/7/2023, thực hiện quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nội quy kỳ họp Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã công bố 7 Nghị quyết của Quốc hội khóa XV, vừa được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký chứng thực.

Quốc hội công bố 7 Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Các Nghị quyết được công bố gồm:
Nghị quyết số 93/2023/QH15 về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Nghị quyết số 96/2023/QH15 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Nghị quyết số 97/2023/QH15 phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết số 99/2023/QH15 giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Nghị quyết số 100/2023/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Nghị quyết số 101/2023/QH15 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Hoàng Hạnh