Chủ Nhật, Tháng Mười 1, 2023
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Tài chính: Thu ngân sách nhà nước 10 tháng vượt dự toán 16,2%.

ĐNA -

Ngày 7/11/2022, Bộ Tài chính cho biết lũy kế 10 tháng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.464,3 nghìn tỷ đồng, bằng 103,7% dự toán, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2021. Theo đó, thu nội địa ước đạt 1.157,7 nghìn tỷ đồng, bằng 98,4% dự toán, tăng 12,1% so cùng kỳ năm 2021, thu từ dầu thô, ước đạt 65,5 nghìn tỷ đồng, vượt 132,4% dự toán, tăng 95% so cùng kỳ năm 2021.

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng vượt dự toán 16,2%.

Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước 10 tháng vượt dự toán chủ yếu do nền kinh tế duy trì được đà phục hồi và tăng trưởng khả quan, GDP 9 tháng tăng 8,83%, là mức tăng cao nhất từ năm 2011 đến nay, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), kim ngạch xuất khẩu, giá trị xuất siêu đều tăng. Bên cạnh đó, giá dầu, khí tăng cao đã đem lại nguồn vượt thu khá từ dầu thô.

Hiện cơ quan thuế cũng tăng cường quản lý thuế, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn từ hóa đơn điện tử để truy dấu gian lận, rà soát những nguồn thu có tiềm năng nhưng còn thất thu để đưa vào quản lý, quyết liệt quản lý, chống thất thu, khai thác tăng thu từ hoạt động thương mại điện tử, từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, từ khai thác tài nguyên.

Riêng về thu nội địa, có 6 khoản thu vượt dự toán là khoản thuế thu nhập cá nhân đạt 118,1%; các loại phí, lệ phí đạt 104,2%; các khoản thu về nhà, đất đạt 126,7%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 131,5%, thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác đạt 128,6% và thu khác ngân sách đạt 126,1%. Có 2 khoản thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán là thu thuế bảo vệ môi trường (đạt 65,3% dự toán) và thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước (đạt 77,5% dự toán).

Ngoài ra, các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất – kinh doanh ở 3 khu vực kinh tế (chiếm 52% dự toán tổng số thu nội địa) ước đạt 91,8% dự toán, tăng 2,5% so cùng kỳ. Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 91,9% dự toán, tăng 6%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 87,4% dự toán, giảm 1,9%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 95,3% dự toán, tăng 3,9%).

Có 62/63 địa phương thực hiện thu nội địa 10 tháng tiến độ đạt trên 85% dự toán; 51/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 12 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.
Dù thu ngân sách vượt dự toán chỉ sau 10 tháng song theo Bộ Tài chính, thu nội địa đang có xu hướng giảm dần. Cụ thể, thu nội địa bình quân 5 tháng đầu năm thu đạt 130.800 tỷ đồng/tháng. Tuy nhiên từ tháng 6 đến nay thu bình quân chỉ đạt gần 100 nghìn tỷ đồng. Trong đó thu tháng 9 chỉ còn 71.200 tỷ đồng; tháng 10 không kể các khoản thu kê khai thu theo quý thì số thu chỉ đạt khoảng 70.000 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước 10 tháng được thực hiện theo dự toán, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp 30,37 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm.

Riêng về chi đầu tư phát triển, giải ngân 10 tháng tuy giá trị có tăng so cùng kỳ năm trước (tăng15,7%), nhưng tiến độ vẫn chậm so với yêu cầu; tỷ lệ giải ngân mới đạt 51,34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao trong khi cùng kỳ năm 2021 đạt 55,8%; trong đó giải ngân vốn ngoài nước chỉ đạt 20,14% kế hoạch. Bộ Tài chính cũng cho biết, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 1.219,2 nghìn tỷ đồng, bằng 68,3% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong chiều ngược lại, luỹ kế 10 tháng chi ngân sách nhà nước ước đạt gần 1,22 triệu tỷ đồng, bằng 68,3% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 297.800 tỷ đồng; chi trả nợ lãi ước đạt gần 78.300 tỷ đồng; chi thường xuyên ước đạt 841.300 tỷ đồng. Như vậy sau 10 tháng, ngân sách nhà nước bội thu hơn 240.000 tỷ đồng.
Chy Le-Tuan Vu.