Thứ Ba, Tháng Sáu 25, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Tân Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn

ĐNA -

Cuối giờ sáng 20/5/2024, trong ngày khai mạc kỳ họp, Quốc hội đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV. Chiều 20/5, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội, nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ tán thành 97,54%. Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Ông Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12/8/1962, tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; có trình độ Tiến sĩ Kinh tế.

Ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Quá trình công tác, ông Trần Thanh Mẫn từng kinh qua các chức vụ như: Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Sau đó, ông Trần Thanh Mẫn giữ cương vị Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tháng 4/2021, ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội. Đến tháng 7/2021, ông tiếp tục được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội và được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Ngày 2/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Lãnh đạo Quốc hội khóa XV gồm: Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; các Phó Chủ tịch Quốc hội gồm các ông: Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định và Thượng tướng Trần Quang Phương.

Lê Huy