Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Thái Nguyên tập chung giải pháp hoàn thành mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2023

ĐNA -

(THÁI NGUYÊN), Ngày 3/11/2023, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng, chủ trì Phiên họp toàn thể lần thứ 28 của UBND tỉnh để thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) năm 2023; nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024 và bàn thảo các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm nhằm tháo gỡ khó khăn, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2023.

T

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng, chủ trì Phiên họp toàn thể lần thứ 28 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Tại phiên họp chuẩn bị kết thúc năm ngân sách 2023 với nhiều nội dung rất quan trọng, các đại biểu sẽ thảo luận, cho ý kiến vào 29 nội dung được thảo luận, xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp, đáng chú ý là: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024; kế hoạch đầu tư công năm 2024; việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024 trên địa bàn tỉnh; phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 của tỉnh; hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh…

Tháo gỡ khó khăn ở một số lĩnh vực
Theo dự thảo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Năm 2023, dự ước một số chỉ tiêu quan trọng của tỉnh không đạt kế hoạch, trong đó có tốc độ tăng trưởng kinh tế; giá trị sản xuất công nghiệp; giá trị xuất khẩu… Tuy nhiên, có một số điểm sáng trong phát KT-XH, như: Ngành Nông nghiệp đạt mức tăng trưởng khá, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra; ngành Thương mại – Dịch vụ phục hồi và tăng trưởng mạnh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng chung của nền kinh tế; thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực; lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng duy trì ở mức thấp…

Trên tinh thần phấn đấu đạt các chỉ tiêu ở mức cao nhất, tại Phiên họp, đại diện các sở, ngành đã làm rõ kết quả đạt được trong 10 tháng năm 2023; những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân những chỉ tiêu dự ước không đạt kế hoạch. Từ đó tập trung đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH năm 2023. Ngoài ra, các đại biểu cũng cho ý kiến vào các nội dung, báo cáo tại Phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng cho biết, mặc dù trong quý III và quý IV, nền kinh tế đã có dấu hiệu ấm lên, nhưng các doanh nghiệp FDI trên địa bàn không có tăng trưởng mạnh, một số doanh nghiệp không có tăng trưởng so với năm 2022.

Trong bối cảnh khó khăn chung đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực, cố gắng với quyết tâm cao và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, duy trì đà tăng trưởng dương, cao hơn bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch.

Các sở, ngành, đia phương của tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo khái quát kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội quan trọng. Các đại biểu tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến, bàn thảo kỹ lưỡng, làm rõ các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2023, đặc biệt là đối với chỉ tiêu còn đạt thấp, như thu ngân sách, thu tiền sử dụng đất… nhằm đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm nhằm tháo gỡ khó khăn, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2023.

Thái Nguyên quyết tâm đề ra các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách chung 20.000 tỷ trong năm nay.

Về các chỉ tiêu về nhà ở tăng thêm cho đối tượng xã hội, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2023 (xã Liên Minh, huyện Võ Nhai khó đạt chuẩn NTM trong năm 2023), chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người đang thiếu hụt so với chỉ tiêu kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các ngành phối hợp chặt chẽ, linh hoạt điều hành, tìm giải pháp bù đắp các chỉ tiêu còn thiếu.

Về chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, thu tiền sử dụng đất năm 2023, các huyện Đại Từ, Phú Bình, TP. Phổ Yên; Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã có mức thu tiền sử dụng đất đạt và vượt cao hơn so với kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, phối hợp của các địa phương đơn vị; đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục nỗ lực trong 2 tháng cuối năm để thực hiện ở mức cao nhất chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Đối với các địa phương có số thu thấp, Chủ tịch UBND Thái Nguyên đề nghị tìm ra nguyên nhân, tìm giải pháp tháo gỡ, phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế để rà soát, chỉ rõ nguồn thu. Các địa phương cũng cần làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư để thực hiện tốt chỉ tiêu thu tiền cấp quyền sử dụng đất. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc điều hành, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền huyện Định Hóa trong thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.

Liên quan đến các mục tiêu tăng trưởng năm 2024, Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên đề nghị cần có sự bàn thảo, cân nhắc kỹ lưỡng để xây dựng kế hoạch phù hợp thực tế, đồng thời đáp ứng các yêu cầu phát triển. Đối với các nội dung khác, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến tại Phiên họp để hoàn thiện báo cáo, trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định.

Kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng yêu cầu: Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra; rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH năm 2023; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH năm 2023; phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công và hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước…

Hoàng Hạnh