Thứ Tư, Tháng Tư 17, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Thành phố Hạ Long tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

ĐNA -

Bám sát các quy định của Trung ương và của tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành đồng bộ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt là thực hiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Từ đầu năm 2020 đến nay, TP. Hạ Long đã chỉ đạo chuyển 9 vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thực hiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Thành phố đã chủ động xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm gắn với chủ đề công tác từng năm. Bên cạnh đó, chủ động kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên, chuyên đề với kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung kiểm tra ở các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí hoặc các vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

Trong tháng 7/2023, Thành ủy Hạ Long tổ chức đoàn kiểm tra để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai của cấp ủy, tổ chức Đảng và kết quả triển khai thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 109-QĐ/TW ngày 3/1/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị được kiểm tra đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội Đảng các cấp; công tác kiểm tra, giám sát, học tập, quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng đã đạt được những kết quả tích cực; góp phần thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đảng viên chưa chủ động nghiên cứu văn bản, luật, quy định để tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý các vụ việc khó, phức tạp liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng; hồ sơ lưu trữ một số cuộc kiểm tra, giám sát của đơn vị chưa đầy đủ…

Theo thống kê, từ đầu nhiệm kỳ (2020 – 2025) đến nay, cấp uỷ các cấp thành phố đã kiểm tra đối với 859 lượt tổ chức Đảng, 2.801 lượt đảng viên; giám sát 1.057 lượt tổ chức Đảng, 2.310 lượt đảng viên. Uỷ ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra đối với 697 lượt tổ chức Đảng, 1.686 lượt đảng viên; giám sát 672 lượt tổ chức Đảng, 1.760 lượt đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ đạo chuyển 9 vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra và xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Sơn Nguyễn