Thứ Năm, Tháng Sáu 13, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Thủ tướng Malaysia mong muốn hợp tác và thúc đẩy kinh tế thế giới.

ĐNA -

Nhà lãnh đạo Malaysia cũng chia sẻ quan điểm thúc đẩy ngoại giao lành mạnh và chung sống hòa bình để giải quyết những thách thức sâu xa của bất bình đẳng, bất ổn chính trị và quản trị toàn cầu. Với tư cách là thành viên trong đại gia đình các quốc gia, Malaysia kêu gọi tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc tăng cường hợp tác quốc tế và chủ nghĩa đa phương, hướng tới một thế giới hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững và cùng chung sống hòa bình. PV