Thứ Năm, Tháng Năm 23, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Tọa đàm về chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động của báo, tạp chí, trang tin điện tử của Bộ Tư pháp

ĐNA -

Ngày 20/9/2022, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì Tọa đàm chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động của báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì Tọa đàm chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động của báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội hiện nay.

Tham dự có lãnh đạo các cơ quan báo chí thuộc Bộ Tư pháp, đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ trực tiếp phụ trách, quản lý vận hành Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, trang thông tin vận hành trên nền tảng mạng xã hội.

Các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động báo chí, tạp chí, trang thông tin điện tử và mạng xã hội tại Bộ Tư pháp phát triển lành mạnh, đúng định hướng.

Tại Tọa đàm, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật (PBGDPL) Phan Hồng Nguyên cho biết: Trang thông tin PBGDPL nhằm cung cấp thông tin về PBGDPL phục vụ nhu cầu người dân, người làm công tác PBGDPL; xây dựng cơ sở dữ liệu về PBGDPL. Mỗi tháng, Trang thông tin cập nhật khoảng 60 tin bài, cùng với đó duy trì chuyên mục hỏi đáp pháp luật.

Thời gian tới, Vụ sẽ kiện toàn đội ngũ cán bộ trực tiếp vận hành Trang thông tin theo hướng chuyên trách xây dựng tin bài, tìm kiếm thông tin chính thống để đăng tải. Đồng thời mong muốn Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin tiếp tục phối hợp với Vụ PBGDPL để hoàn thiện, vận hành Cổng thông tin PBGDPL quốc gia.

Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam khẳng định Kế hoạch số 156-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương rất cần thiết trong bối cảnh công tác báo chí có bước phát triển nhảy vọt như hiện nay. Báo sẽ bám sát, tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của Bộ, trong đó sẽ đặc biệt chú trọng tới công tác quản lý báo chí và kiểm soát thông tin để đăng tải.
Phát biểu kết luận Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị lãnh đạo các cơ quan báo chí thuộc Bộ, đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ trực tiếp phụ trách, quản lý vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, trang thông tin vận hành trên nền tảng mạng xã hội cần nâng cao nhận thức, ý thức của người làm công tác báo chí truyền thông trong việc thực hiện Kế hoạch số 156 và mục tiêu xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Tăng cường vai trò cấp ủy, lãnh đạo của các cơ quan báo chí thuộc Bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo tuân thủ các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về mạng xã hội, bảo đảm tôn chỉ mục đích; công tác biên tập cần chính xác, trung thực, đúng định hướng tư tưởng của Đảng.

Phóng viên, biên tập viên, cán bộ phụ trách truyền thông, cộng tác viên cần tăng cường năng lực trình độ, phẩm chất chính trị đạo đức theo đúng yêu cầu Kế hoạch 156 đề ra. Thực hiện nghiêm đạo đức người làm báo, bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Thứ trưởng cũng đề nghị Báo Pháp luật Việt Nam kết hợp việc thực hiện Kết luận thanh tra với thực hiện Chương trình hành động; Tạp chí dân chủ pháp luật, Tạp chí Luật học, Tạp chí Nghề luật quan tâm xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên tinh thông nghề báo, giỏi về nghiệp vụ pháp luật, tâm huyết để xây dựng các tuyến bài chuyên sâu về pháp luật, lan tỏa tri thức pháp luật. Văn phòng Bộ triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng cường quản lý công tác báo chí, truyền thông, hướng dẫn nghiệp vụ báo chí; có kế hoạch thanh tra, kiểm tra; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về hoạt động của bộ, ngành, trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành pháp luật. Cục Công nghệ thông tin bảo đảm vấn đề an ninh, an toàn thông tin mạng…
Huy Quang