Thứ Ba, Tháng Năm 28, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Công bố thêm 107 tiêu chuẩn Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022

ĐNA -

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã trình Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thêm 107 TCVN, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế.

Thực hiện Quyết định số 60/QĐ-BKHCN ngày 24/1/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2022 của Chính phủ, Quyết định số 303/QĐ-BKHCN ngày 10/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2022. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Kế hoạch thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng thời, cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 60/QĐ-BKHCN và Quyết định số 303/QĐ-BKHCN.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, với nhiệm vụ là cơ quan đầu mối hướng dẫn, tổng hợp, lập và trình phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham mưu, góp ý, thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) của các Bộ quản lý chuyên ngành. Đến nay, đã thẩm định 230 hồ sơ dự thảo TCVN, 13 dự thảo QCVN; tiếp nhận đăng ký 3 QCVN, ban hành 1 QCĐP (quy chuẩn địa phương). Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, đã trình Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thêm 107 TCVN, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế. Hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập

Trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, các bộ, ngành đã chủ động theo dõi sát diễn biến trong và ngoài nước để nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và phục hồi nền kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ)

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết: Tổng cục đã chủ động nghiên cứu và triển khai các biện pháp quản lý thông qua việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa bảo đảm đồng bộ đáp ứng các yêu cầu của xã hội, đồng thời phối hợp, hướng dẫn các Bộ quản lý chuyên ngành triển khai các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập quốc tế.

Đầu năm 2022, trong điều kiện diễn biến dịch COVID-19 vẫn phức tạp, khó lường, Tổng cục tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, duy trì việc cung cấp miễn phí 18 TCVN liên quan đến lĩnh vực trang thiết bị y tế (máy thở, máy hô hấp, khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn…), lĩnh vực về quản lý rủi ro đặc thù cho ngành thiết bị y tế và địa chỉ tải miễn phí các tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC, ASTM, EN và một số tiêu chuẩn quốc gia khác như: Mỹ (ANSI), Úc (AS),… trong lĩnh vực trang thiết bị y tế để phục vụ doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, để hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý chất lượng, Tổng cục đã tham mưu Bộ Khoa học và Công nghệ trình Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/1/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan đầu mối hướng dẫn, tổng hợp, lập và trình phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), trong 6 tháng đầu năm 2022, đã trình Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thêm 107 TCVN, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế.

Việc công bố và ban hành các TCVN giúp việc kiểm tra chất lượng hàng hóa trong nước minh bạch, cũng như đảm bảo chất lượng hàng hóa khi đến tay người tiêu dùng. Đồng thời, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong việc khẳng định chất lượng sản phẩm xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu quốc tế đặt ra khi hội nhập.

* TCVN, QCVN góp phần nâng cao năng suất, chất lượng.Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết: Triển khai Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt tại Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục tiếp tục phối hợp các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ xây dựng, triển khai kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tính đến tháng 6/2022 đã có 22 địa phương phê duyệt kế hoạch năng suất, tiếp tục phối hợp, trao đổi với các tập đoàn/tổng công ty và các trường đại học triển khai Quyết định số 36/QĐ-TTg; xây dựng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Kế hoạch thúc đẩy nâng cao đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo báo cáo Bộ Tài chính, tính đến tháng 7/2022 những chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong năm 2022 ước tính lên tới 225,5 nghìn tỷ đồng, trong đó số tiền thuế, phí, lệ phí… được miễn, giảm khoảng 90,5 nghìn tỷ đồng đã giúp doanh nghiệp, nền kinh tế từng bước phục hồi và phát triển.

Từ đầu năm 2022 đến nay, giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng cao dẫn đến giá xăng dầu trong nước tăng mạnh đã ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế – xã hội, kéo theo sự phát triển chậm lại của doanh nghiệp, gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ tăng lên và tạo áp lực lên lạm phát, ảnh hưởng đến thu nhập và chi tiêu của người dân.

Để thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế mà Đảng và Nhà nước đã đề ra trong năm 2022, các doanh nghiệp phải đưa TCVN, QCVN là một trong các tiêu chí thúc đẩy việc nâng cao năng suất, chất lượng. Bên cạnh đó, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Thực tế cho thấy, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ, ngành đã triển khai các giải pháp hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp, người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Các giải pháp thực hiện được đánh giá kịp thời, có tác động tích cực và được cộng đồng doanh nghiệp, người dân hưởng ứng đã góp phần vào những kết quả tích cực trong phục hồi và phát triển của doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế.Dự báo, trong 6 tháng cuối năm 2022 sẽ vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức từ tác động bất lợi của nền kinh tế thế giới do diễn biến dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp… ảnh hưởng tới quá trình hồi phục và phát triển của doanh nghiệp, nền kinh tế. Vì vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ, ngành bám sát chủ trương, định hướng đề ra tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật phù hợp với các tiêu chuẩn theo thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trung Hiếu