Thứ Ba, Tháng Ba 28, 2023
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng: Thêm một chương trình giảng dạy và học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh, từ năm 2023

ĐNA – Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng cho biết, kể từ năm tuyển sinh 2023, thí sinh trúng tuyển vào ngành Marketing và đạt đủ yêu cầu về trình độ tiếng Anh, sẽ được đăng ký vào “Chương trình Marketing số – Giảng dạy bằng tiếng Anh”.

”Chương trình này sẽ thực hiện giảng dạy và học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh (trừ các học phần Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh).

Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và có đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng xét công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng và phụ lục văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên Phụ lục văn bằng ghi rõ ngôn ngữ đào tạo là tiếng Anh”, PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh – Trưởng Phòng Đào tạo nhà trường, cho biết.

Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng và Thầy Hiệu trưởng nhà trường khen thưởng Thủ khoa mùa tuyển sinh năm 2022. Ảnh trong bài: Thanh Hoàng.

Được biết, từ năm tuyển sinh 2022, thí sinh trúng tuyển vào ngành Kinh doanh quốc tế trưởng Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, đạt đủ yêu cầu về trình độ tiếng Anh, được đăng ký vào “Chương trình Kinh doanh quốc tế – Giảng dạy bằng tiếng Anh”. Số lượng sinh viên của chương trình giảng dạy và học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh đầu tiên này là 52 sinh viên.

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng cũng cho biết quy chế xét tuyển đối với chương trình cử nhân chính quy quốc tế năm 2023 của Trường, gồm:

Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 của Việt Nam đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 46 điểm trở lên trong thời hạn 2 năm (đến ngày kết thúc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển; tham khảo thêm bảng điểm so sánh tương đương và quy đổi các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế); và có tổng điểm 2 môn gồm môn Toán và một môn khác trong các môn Vật lý, Hóa học, Ngữ văn đạt từ 12 điểm trở lên.
Tổng điểm 2 môn gồm môn Toán và một môn khác trong các môn Vật lý, Hóa học, Ngữ văn được xác định:
Tổng điểm 02 môn
=
Điểm môn Toán
+
Điểm môn được chọn (trong các môn: Vật lý, Hóa học, Ngữ văn)

Trong đó:
Điểm môn A
=
(Điểm trung bình môn học A cả năm lớp 10 + Điểm trung bình môn học A cả năm lớp 11 + Điểm trung bình môn học A của học kỳ I năm lớp 12)/3

Điểm của từng môn (được tính theo thang điểm 10) lấy từ kết quả học tập trong chương trình THPT các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I của năm lớp 12 (điểm học bạ). Điểm môn A được làm tròn hai (02) chữ số thập phân.
Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển ưu tiên lần lượt từ cao xuống thấp theo điểm xét tuyển.

Trong trường hợp có nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển nhưng vượt chỉ tiêu tuyển sinh đã công bố, Nhà trường xét tuyển ưu tiên lần lượt từ cao xuống thấp theo điểm tiêu chí phụ là tổng điểm 2 môn gồm môn Toán và một môn khác trong các môn Vật lý, Hóa học, Ngữ văn.
* Chương trình cử nhân chính quy quốc tế (mã đăng ký 7340120QT) là chương trình đào tạo chính quy chuyển tiếp học 2 năm cuối (hình thức 2+2) hoặc 1 năm cuối (hình thức 3+1) tại các trường đại học đối tác ở nước ngoài (Đại học Coventry, Đại học Hull, Đại học Middlesex (Anh quốc), Swinburne University of Technology (Úc), City University of Seatle (Mỹ),…).
Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được các trường đối tác cấp bằng với các ngành đào tạo gồm Quản trị kinh doanh, Quản trị Marketing, Kinh doanh quốc tế, Kế toán,…
Lưu ý:
Sinh viên trúng tuyển chương trình cử nhân chính quy quốc tế tốt nghiệp THPT của Việt Nam năm 2023 vì những lý do bất khả kháng không thể chuyển tiếp sang trường đối tác thì sẽ được Nhà trường xem xét cho phép quay trở lại học tập các chương trình chính quy tại Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, nếu sinh viên đáp ứng được các yêu cầu về kết quả học tập và rèn luyện theo quy định hiện hành.

Sinh viên trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng trong giờ làm việc nhóm.

Trong trường hợp đó, sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và có đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng xét công nhận tốt nghiệp; cấp văn bằng và phụ lục văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Mùa tuyển sinh 2023, chương trình cử nhân chính quy quốc tế có chỉ tiêu 100 sinh viên. Theo Phòng Đào tạo (Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng ), trong trường hợp không tuyển sinh hết chỉ tiêu dành cho chương trình cử nhân chính quy quốc tế, chỉ tiêu còn lại sẽ được chuyển cho Chương trình cử nhân chính quy của Ngành Kinh doanh quốc tế.

Chương trình Cử nhân chính quy: Lộ trình đào tạo linh hoạt
Chương trình cử nhân chính quy là chương trình đào tạo chính quy được xây dựng tuân thủ theo các Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho hệ thống đào tạo tín chỉ theo một lộ trình linh hoạt cho phép sinh viên tự lên kế hoạch học tập và hoàn thành chương trình từ 3 đến 6 năm tại Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng.
Chương trình được giảng dạy bằng Tiếng Việt. Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và có đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng xét công nhận tốt nghiệp; cấp văn bằng và phụ lục văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Năm 2023, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng xét tuyển chương trình cử nhân chính quy theo các phương thức:
– Phương thức 1: Xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.
– Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên thành tích học tập và năng lực ngoại ngữ.
– Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển.
– Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
– Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Chỉ tiêu cụ thể cho từng phương thức xét tuyển:

Ngọc Hoàng/Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng