Thứ Năm, Tháng Năm 23, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nghiên cứu giải quyết các vướng mắc, khó khăn của Tập đoàn Cao su Việt Nam

ĐNA -

Theo  CTTCP, ngày 31/10/2022, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm việc với Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG) về tình hình sản xuất – kinh doanh năm 2022 và Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy: “Cần nhanh chóng rà soát các nội dung, nhiệm vụ tại Đề án Tái cơ cấu, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và khả thi trong thực hiện”

Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Thành – Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kinh doanh VRG cho biết, 10 tháng đầu năm 2022, dù tình hình kinh tế-xã hội có nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm của Tập đoàn, hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chính.

Sản lượng cao su khai thác 10 tháng ước đạt 318.000 tấn, đạt 80%, thu mua đạt 63,5 nghìn tấn, đạt 79%, tiêu thụ khoảng 355.000 tấn, đạt 71% kế hoạch. Sản lượng gỗ MDF 10 tháng đạt 887.000 m3, đạt 84% kế hoạch, dự kiến hoàn thành kế hoạch năm 2022. Về khu công nghiệp, cho thuê được 23,7 ha và doanh thu, lợi nhuận có khả năng đạt kế hoạch nhờ doanh thu từ hoạt động tài chính.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tập đoàn cũng chỉ ra một số nguyên nhân khách quan tác động đến việc thực hiện kế hoạch năm 2022 như: Việc thoái vốn tại công ty con của công ty mẹ – Tập đoàn; thu nhập từ tiền đền bù đất của Khu công nghiệp Rạch Bắp giai đoạn 2; chênh lệch tỉ giá đồng Kip – Lào.

Sau khi nghe báo cáo của VRG và ý kiến phát biểu của Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ, Vụ Nông nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy đề nghị Tập đoàn hoàn thiện nội dung Tờ trình đề xuất phương hướng tháo gỡ khó khăn do tác động của yếu tố khách quan, báo cáo Ủy ban trong tháng 11/2022.

Liên quan đến Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, ông Đỗ Hữu Huy đề nghị Người đại diện vốn nhà nước phối hợp với Hội đồng quản trị rà soát các nội dung, nhiệm vụ tại Đề án, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và khả thi trong thực hiện. Đồng thời, giao Vụ Nông nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Ủy ban giải quyết các vướng mắc, khó khăn của Tập đoàn theo thẩm quyền.
Trần Việt