Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Sớm đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

ĐNA -

(Thành phố Hồ Chí Minh). Theo chinhphu.vn, ngày 4/1/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM đã tổ chức Phiên họp thứ sáu dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Văn Nên. Tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu sớm đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM họp phiên thứ 6.

Cùng dự có Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Phước Lộc; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy ; Dương Ngọc Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Lê Hồng Nam; một số Thành viên Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe báo cáo do Ban Nội chính Thành ủy (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) trình bày và ý kiến của các thành viên dự họp, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn văn Nên phát biểu kết luận, hoan nghênh tinh thần chủ động, tích cực của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị liên quan trong phối hợp chuẩn bị tốt nội dung cuộc họp; các Thành viên Ban Chỉ đạo đã có nhiều ý kiến chuyên sâu, góp ý cho nội dung báo cáo, đặc biệt, là tinh thần dám nghĩ, dám nói của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để các thành viên thảo luận.

Đánh giá những việc Ban Chỉ đạo đã làm được trong năm 2023, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng trong chương trình công tác năm 2023 và kết luận tại các phiên họp, cuộc họp Ban Chỉ đạo đã được các đồng chí thành viên, Cơ quan Thường trực và các tổ chức, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh công việc chuyên môn tại cơ quan công tác, các đồng chí thành viên đã chủ động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo; trong đó, đã kiểm tra, giám sát công tác PCTNTC đối với 52 cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách và hoàn thành các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; đặc biệt, các đồng chí thành viên là lãnh đạo các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án Thành phố đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo, gần đây nhất đã đưa ra xét xử vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố (Saigon Co.op); vụ án “Tham ô tài sản”, “Rửa tiền” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC và đáp ứng yêu cầu về chính trị – xã hội của thành phố.

Cơ quan Thường trực cũng đã tích cực, đeo bám trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đã tham mưu tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác nội chính đảng năm 2023, hoàn thành đề án “Một số giải pháp phòng ngừa vi phạm tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước”, tham mưu triển khai có hiệu quả Quy định số 1629-QĐ/BCĐ của Ban Thường vụ Thành ủy về việc mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn Thành phố…

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024 và nhất là trong tháng 1/2024, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị từng thành viên Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực cần rà soát, đối chiếu lại các công việc đã làm được, chưa làm được theo chương trình, kế hoạch và ý kiến chỉ đạo của Trung ương, để đưa vào chương trình công tác năm 2024; từ đó chuẩn bị, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo.

Trong đó, cần quan tâm chuyển đổi số và xây dựng các quy định, quy chế, quy trình để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, cụ thể là Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư và các nguồn thông tin về tham nhũng tiêu cực được gửi đến Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban hành kết luận kiểm tra đối với các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề; tổ chức thực hiện trong thực tiễn Đề án “Một số giải pháp phòng ngừa vi phạm tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước”, khẩn trương hoàn thành Đề án “Vận dụng, triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung khi có rủi ro trong thi hành công vụ”.

Sớm đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc nhằm tạo dư luận tích cực trong Nhân dân; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quy định số 1629-QĐ/BCĐ về việc mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn Thành phố.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo cũng thống nhất với đề xuất hoạt động đối ngoại năm 2024 của Cơ quan Thường trực; chủ trương thành lập Phòng nghiệp vụ chuyên trách về theo dõi vụ án, vụ việc và bổ sung biên chế, biệt phái, trưng tập có thời hạn cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Ban Nội chính Thành ủy – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Yến Bình