Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

ĐNA -

(TTXVN). Chiều 28/12/2023, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Văn phòng Trung ương Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tham dự hội nghị.

Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Ảnh: TTXVN

Năm 2023 là năm có nhiều khó khăn, thách thức từ bối cảnh tình hình thế giới tác động nhanh và trực tiếp đến Việt Nam. Tuy khối lượng công việc năm 2023 tăng lên nhiều, phát sinh nhiều việc đột xuất, phức tạp và đòi hỏi chất lượng cao, song các đơn vị trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ được giao, nêu cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đề ra theo tiến độ, bảo đảm sự ổn định, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

Văn phòng Trung ương Đảng đã tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc năm 2023, chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban chỉ đạo của Trung ương. Công tác chủ trì và phối hợp tham mưu, biên tập, thẩm định các đề án, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm chất lượng tốt.

Văn phòng Trung ương Đảng chú trọng hơn công tác nắm tình hình, nâng cao chất lượng thông tin báo cáo, đề xuất một số vấn đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác hậu cần phục vụ Trung ương, các ban đảng ở Trung ương và nội bộ cơ quan.

Công tác quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng có đổi mới, tăng cường phân cấp, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, xây dựng. Các doanh nghiệp nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm, nghĩa vụ nộp ngân sách, bảo đảm thu nhập cho người lao động.

Theo đánh giá của Văn phòng Trung ương Đảng, đạt được kết quả trên là do có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư. Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng đã phối hợp chặt chẽ, thống nhất với Đảng ủy, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp; các đơn vị trực thuộc chủ động, bám sát nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện…

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024, Văn phòng Trung ương Đảng xác định chủ động, tham mưu, triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xây dựng chương trình làm việc hàng tuần, tháng, quý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt; kịp thời nắm tình hình, đề xuất giải quyết các vấn đề đột xuất phát sinh; giúp Thường trực Ban Bí thư giải quyết tốt công việc hàng ngày của Đảng; tham mưu, xây dựng Chương trình làm việc năm 2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu xây dựng chương trình, phối hợp chuẩn bị nội dung và phục vụ tốt các Hội nghị Trung ương, phiên họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập, các cuộc làm việc của lãnh đạo chủ chốt, Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư. Đồng thời,Văn phòng tham mưu xây dựng Báo cáo và chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ Hội nghị kiểm điểm sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024…

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị – Ảnh: TTXVN

Đối với công tác chuyên môn, nghiệp vụ, hậu cần, năm 2024, Văn phòng Trung ương Đảng sẽ xây dựng và thực hiện tốt việc biên tập, tổ chức in, phát hành các văn kiện Hội nghị Trung ương; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, hành chính, nhân sao tài liệu và công tác cơ yếu.

Văn phòng Trung ương quản lý an toàn, chặt chẽ Kho Lưu trữ Trung ương Đảng, triển khai Đề án chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chế độ làm việc của Cục Lưu trữ, vận hành Kho Lưu trữ bảo hiểm của Trung ương Đảng; thực hiện việc tái bản Bộ Văn kiện Đảng toàn tập giai đoạn 1924-2020 theo kế hoạch của Hội đồng Xuất bản văn kiện; chủ trì biên tập và xuất bản sách nhân kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết chuyển quân ra Bắc (10/1954-10/2024).

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Vụ Thư ký và Vụ Tổng hợp – Ảnh: TTXVN

Chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời nêu rõ một số tồn tại, hạn chế trong năm 2023.

Theo ông Lê Minh Hưng, 2024 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời triển khai nhiều công việc chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên tất cả các lĩnh vực.

“Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm tốt công tác nội bộ, Văn phòng Trung ương Đảng cần bám sát thực tiễn, tiếp tục đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm”, ông Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo.

Hoàng Ngọc