Thứ Bảy, Tháng Năm 18, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Việt Nam đóng góp trong thúc đẩy hợp tác về giáo dục trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới

ĐNA -

 Trao đổi bên lề Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 12, sáng 13/10, TS. Roger Y. Chao Jr., Trưởng Ban Giáo dục, Thanh niên và Thể thao (Ban Thư ký ASEAN) nhận định: “Việt Nam với tư cách là Chủ tịch luân phiên của hợp tác giáo dục ASEAN thật tuyệt vời. Việt Nam không chỉ đang tạo ra sự đóng góp trong thúc đẩy hợp tác và hợp lực trong lĩnh vực giáo dục giữa các nước thành viên, mà còn đóng góp vào các cuộc đối thoại về giáo dục trong khu vực và trên thế giới”.

TS. Roger Y. Chao Jr., Trưởng Ban Giáo dục, Thanh niên và Thể thao (Ban Thư ký ASEAN)

Vai trò Chủ tịch của Việt Nam đã, đang góp phần vào đa dạng thành viên các bên liên quan và các tổ chức trong việc thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các sáng kiến hợp tác trong giáo dục của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như trên bình diện toàn cầu. Chúng ta đã và đang thúc đẩy sự phục hồi của các hoạt động học tập, những sự chuẩn bị cần thiết cho học tập, cũng như chuyển giao công nghệ, thông tin trong lĩnh vực này.

Việt Nam đã thực hiện tuyệt vời vai trò Chủ tịch luân phiên của hợp tác giáo dục ASEAN
Chia sẻ về những yếu tố then chốt, quyết định tới hiệu quả hợp tác giáo dục của các nước trong khối ASEAN trong thời gian tới, TS. Roger Y. Chao Jr. nhấn mạnh đầu tiên đến việc tăng cường chia sẻ tri thức. Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến xuất sắc trong việc thúc đẩy hoạt động chia sẻ tri thức giữa các quốc gia thành viên ASEAN, và hoạt động chia sẻ này đã trở nên hiệu quả giữa các nước thành viên.

TS. Roger Y. Chao Jr. cũng cho rằng: Xây dựng các nền tảng, tài liệu hướng dẫn và các khung chương trình… đều là những sáng kiến cụ thể rất tuyệt vời của Việt Nam trong việc tối ưu phạm vi, vai trò của sáng kiến trong khuôn khổ quốc gia, lan tỏa ra bình diện của khu vực.

Từ đó, giúp thúc đẩy quan hệ hợp tác và giúp đạt được những mục tiêu về giáo dục giữa các quốc gia thành viên, đạt được những mục tiêu giáo dục hội nhập bình đẳng cho tất cả mọi người, đặc biệt là trong khuôn khổ chương trình phát triển bền vững Liên Hợp Quốc.

Ngoài ra, các hoạt động, sáng kiến của Việt Nam tạo tiền đề giúp gia tăng chất lượng của giáo dục khu vực ASEAN không chỉ của năm nay mà còn của nhiều năm tới.

TS. Roger Y. Chao Jr . chia sẻ “Một trong những ưu tiên trọng yếu của Việt Nam chính là khôi phục sức khỏe tinh thần và từ đó thúc đẩy thịnh vượng, cải tiến số hóa trong dạy và học ở các cấp. Trong đó gồm cấp giáo dục đại học, tạo sự đồng đều, bình đẳng trong tiếp cận cơ hội học tập, đặc biệt là đối tượng dễ bị tổn thương, sao cho sự tiếp cận với giáo dục và các nguồn lực sẽ được đồng đều hơn trong xã hội và trong khu vực. Nên tôi phải nói rằng vai trò Chủ tịch của Việt Nam thực sự rất tuyệt vời”.
Hoàng Hạnh/Viện công nghệ giáo dục ASEAN