Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
* Email: bbt.dongnama@gmail.com *Tòa soạn: 0989011688 - 0768908888
spot_img

Yêu cầu Mỹ không nhận định thiếu khách quan về tự do tôn giáo tại Việt Nam

ĐNA -

Ngày 4/7/2024, tại cuộc họp báo thường kỳ, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về việc Mỹ báo cáo thiếu khách quan về tự do tôn giáo tại Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, dù đã ghi nhận một số tiến bộ của Việt Nam nhưng báo cáo thường niên về tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2023 vẫn đưa ra nhận định thiếu khách quan và không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

“Chúng tôi lấy làm tiếc vì dù đã ghi nhận một số tiến bộ của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng, nhưng báo cáo thường niên về tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2023 vẫn đưa ra nhận định thiếu khách quan, dựa trên những thông tin chưa được kiểm chứng và không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, là quốc gia có chủ quyền riêng, đa dân tộc, đa tôn giáo, với đời sống tín ngưỡng tôn giáo phong phú, Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, không ai bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, và những hoạt động của các tổ chức tôn giáo tín ngưỡng được bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Các quyền này được nêu rõ trong Hiến pháp 2013, luật Tự do tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 cùng các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm trong thực tế.

“Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau về những vấn đề còn khác biệt, qua đó đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Mỹ”, bà Hằng khẳng định.

Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh thêm, Việt Nam yêu cầu phía Mỹ nên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, có đánh giá khách quan, dựa trên nguồn thông tin chính xác và toàn diện về tình hình thực tế tại Việt Nam.